Göteborgs universitet
Länkstig

Västerhavsveckan på Tjärnölaboratoriet

Tjärnö marina laboratorium deltar i Västerhavsveckan. Programmet för 2023 är inte fastställt ännu.