Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Ansökan om antagning till senare del av läkarprogrammet - studieortsbyte

Du som har påbörjat läkarstudier vid annat lärosäte kan ansöka till senare till av programmet (studieortsbyte).

Om du är antagen till läkarprogrammet vid annat lärosäte, finns möjlighet att ansöka om antagning till senare del av programmet. Sökbar termin är termin 5. Du som uppfyller nedanstående krav är behörig att söka:

  1. Du ska vara antagen till läkarutbildning på något annat universitet i Sverige eller utomlands.
  2. Du ska ha grundläggande och särskild behörighet för antagning till läkarprogrammet inom Sverige. Obs! All undervisning ges på svenska.
  3. Du ska ha avklarat minst fyra terminer av läkarutbildningen vid annat lärosäte och måste ha studieresultat som motsvarar samtliga kurser på termin 1 t.o.m. 4 på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. 

Förutsättningar för antagning
Inför varje termin ansöker ca 150 studenter om antagning till senare del till läkarprogrammet. Tillgången på studieplatser styrs av om läkarprogrammets egna studenter tar studieuppehåll. Vissa terminer finns därför inga platser alls. Rangordning bland de sökande sker genom lottning.

Sista ansökningsdag inför höstterminen är den 15 april och inför vårterminen är den 15 oktober.

Du kan även ansöka till läkarprogrammets termin 1 via www.antagning.se. Om du blir antagen kan du ansöka om tillgodoräknande för de kurser du redan har läst vid ett annat universitet. Efter handläggning av ansökan om tillgodoräknande lämnas besked om tillgodoräknande är möjligt eller inte. Byte av studieort inför första terminens studier medges inte.

Ansökan till senare del är stängd för tillfället pga. platsbrist. Ny information komer i mitten av mars.