Göteborgs universitet
Länkstig

Ansökan om antagning till senare del av läkarprogrammet - studieortsbyte

Du som har påbörjat läkarstudier vid annat lärosäte kan ansöka till senare till av programmet (studieortsbyte).

Om du är antagen till läkarprogrammet vid annat lärosäte, finns möjlighet att ansöka om antagning till senare del av läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Ansökan medges till termin 5, vår erfarenhet säger dock att du behöver ha godkänt på minst 6, ibland 7, terminer från ett annat lärosäte för att vara behörig till termin 5 vid ansökningstillfället. Det handlar om att patologi och farmakologi måste vara helt klart på preklinisk nivå för att du ska vara behörig till termin 5 vid Göteborgs universitet. Detta klarar våra egna studenter av efter 4 terminer men vid flera europeiska universitet är detta avklarat först efter 6 terminer. Sena kompletteringar är ej möjliga inför vårterminen, eventuellt inför hösttermin och det är i så fall specificerat på blanketten. Antagning till högre (eller lägre) termin är ej möjlig. Mer information om programmet finns på läkarprogrammets sida.

  1. Du ska vara antagen till läkarutbildning på något annat universitet i Sverige eller utomlands.
  2. Du ska ha grundläggande och särskild behörighet för antagning till läkarprogrammet inom Sverige. Obs! All undervisning ges på svenska.
  3. Sökande ska ha avklarat minst fem terminer av läkarutbildning vid annat lärosäte och måste ha studieresultat som motsvarar samtliga kurser på termin 1 t.o.m. 4 på läkarprogrammet, 12 terminer. 

Förutsättningar för antagning
Inför varje termin ansöker ca 150 studenter om antagning till senare del till läkarprogrammet. Tillgången på studieplatser styrs av om läkarprogrammets egna studenter tar studieuppehåll. Vissa terminer finns därför inga platser alls. Rangordning bland de sökande sker genom lottning.

Inför varje höst- respektive vårtermin fattar läkarprogrammet beslut om ansökan till senare del kommer att öppna eller ej. Vid beslut om att öppna kommer ansökningsperioden vara:

  • 15 april - 15 maj inför hösten. Ingen antagning till HT24.
  • 15 oktober - 15 november inför våren.

Ansökan till senare del är förlagd senare än ansökningsperioden för termin 1. Detta beroende på att det vid denna tidpunkt finns bättre förutsättningar att bedöma om lediga platser finns eller ej. 

Målet är att du som söker till senare del av läkarprogrammet ska får svar ca 1 månad efter sista ansökningsdag.

Du kan även ansöka till läkarprogrammets termin 1 via www.antagning.se. Om du blir antagen kan du ansöka om tillgodoräknande för de kurser du redan har läst vid ett annat universitet. Efter handläggning av ansökan om tillgodoräknande lämnas besked om tillgodoräknande är möjligt eller inte. Byte av studieort inför första terminens studier medges inte.