Länkstig

Christer Ek

Studievägledare

Sahlgrenska akademins
kansli
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 400
40530 Göteborg

Om Christer Ek

Studievägledare för läkarprogrammet och magisterprogrammet i smittskydd och vårdhygien. Administrerar amanuensprogrammet. Handlägger Svanströms donationsfond.

Kontakta mig när det gäller:

  • Studievägledningsfrågor allmänt eller för mina specifika program.
  • Frågor rörande amanuensprogrammet
  • Frågor rörande Svanströms donationsfond