Länkstig

Cecilia Bergstad

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Cecilia Bergstad

Bakgrund

Filosofie Doktor i Psykologi 2004. Docent i Psykologi 2014.

Undervisning

Jag arbetar som Studierektor för fristående kurser på avancerad nivå. Jag undervisar på grund-och avancerad nivå i Miljöpsykologi och i Enkätmetodik på forskarutbildningen. Jag handleder också doktorander och uppsatser på alla nivåer.

Forskningsintresse

Motivation och beteendeförändringar inom miljöpsykologiområdet. Jag har ett särskilt intresse för och fokus på hållbara transporter.

Pågående forskning

Jag är en del av SFO (Strategiskt forskningsområde) Transport där jag intresserar mig för hållbara transporter i framtiden, dvs. frågor som relaterar till tex. policy, teknik och välbefinnande.

Peak car: analys av trender för bilanvändningen och deras betydelse för transportplaneringen, tillsammans med Jonas Nässén, Chalmers Tekniska Högskola. Finansierat av FORMAS

STARS (Shared mobility opporTunities And challenges foR European citieS) Jag leder en av delarna i detta EU projekt inom Horizon 2020 som handlar om sociala och psykologiska faktorer som påverkar övergången till bland annat delat ägande av bil.

Cecilia Jakobsson Bergstad on ResearchGate