Länkstig

Cecilia Bergstad

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Cecilia Bergstad

Bakgrund

Filosofie Doktor i Psykologi 2004. Docent i Psykologi 2014.

Undervisning

Jag är sedan 2019 viceprefekt med utbildningsansvar för grund- och avancerad nivå. Jag undervisar också på grund-och avancerad nivå i Miljöpsykologi och i Enkätmetodik på forskarutbildningen. Jag handleder doktorander och uppsatser på alla nivåer.

Forskningsintresse

Motivation och beteendeförändringar inom miljöpsykologiområdet. Jag har ett särskilt intresse för och fokus på hållbara transporter.

Pågående forskning

Jag är en del av SFO (Strategiskt forskningsområde) Transport där jag intresserar mig för hållbara transporter i framtiden, dvs. frågor som relaterar till tex. policy, teknik och välbefinnande.

Medlem i DEEP https://www.gu.se/en/psychology/our-research/decision-making-environmental-psychology-and-economic-psychology , CAST https://cast.ac.uk/ and the Social Science Energy research on human dimensions platform PERSON http://www.person.eu/

Cecilia Jakobsson Bergstad on ResearchGate