Göteborgs universitet
Bild
Illustration av pojke som läser i en fåtölj
Foto: Illustratör:
Länkstig

Delta i studien LOOK, LISTEN & LEARN

Är du 13-19 år och har en hörselnedsättning? Vill du och vårdnadshavare vara med i en studie om möjligheter och utmaningar med digital skolundervisning i relation till hörsel?

Vi söker ungdomar och vårdnadshavare som vill bidra till en nordisk forskningsstudie om betydelsen av digital undervisning i skolan.

Digital online-undervisning fick en alltmer framträdande roll under och i spåren av covid-19-pandemin. Ungdomar med olika grader av hörselnedsättning påverkas på specifika sätt, och utan kommunikation ansikte mot ansikte riskerar de att mötas av svårigheter.

I projektet vänder vi oss till ungdomar från hela Sverige som är 13–19 år. Vi söker dig med någon form av en- eller tvåsidig hörselnedsättning, samt din/dina vårdnadshavare. Vi söker även ungdomar (13-19 år) utan någon form av hörselnedsättning med vårdnadshavare som ska fungera som kontrollgrupp. Studien är frivillig och består utav frågeformulär som besvaras av er båda. Formuläret finns både digitalt online och som pappersenkät. Efter att man har deltagit så kan man vara med i en utlottning av superpresentkort (4x1000:-)

Vill du veta mer om studien eller behöver teckenspråksstöd så kan du mejla sara.szepanski@psy.gu.se eller ringa på 031-786 67 71

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (DNR 2022-05858-01). Ansvarig för projektet är dr. Marek Meristo vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Stort tack på förhand för din medverkan!

Information om forskningsprojektet

För dig som vill läsa mer om forskningsprojektet Look, listen & learn

Samarbetspartners

Studien görs i samarbete med Oulu (Uleåborgs) universitet i Finland och NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Norge. Projektet är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Mer information på Vetenskapsrådets webb