Länkstig

Tomas Grysell

Chef

PIL Pedagogisk utveckling och interaktivt
lärande
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
Rumsnummer
A1 170
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Tomas Grysell

Jag disputerade 2002 i pedagogik vid Umeå universitet. Avhandlingen problematiserade begreppet studieframgång inom den högre utbildningen. Två dagar efter disputationen började jag mitt arbete som pedagogisk utvecklare vid Umeå universitets motsvarighet till PIL. Där var jag anställd fram till 2009, då jag blev gästlektor vid Uppsala universitets motsvarande universitetspedagogiska utvecklingsenhet. 2012 fick jag ett erbjudande från PIL-enheten att jobba som pedagogisk utvecklare, och sedan 2017 har jag varit chef för enheten.

Mina kompetens- och intresseområden är examination (särskilt intresse för flervalsfrågor), prov- och provkonstruktion, träna och utveckla forskarhandledare genom högskolepedagogisk verksamhet (vilket jag gjort sedan 2002), lärandemiljöer (t.ex. ALC), gestaltande undervisningsformer och vad och hur vi formas, studenter och lärare, vid respektive lärosäte (studiekulturella faktorer).