Länkstig

Gun-Britt Wärvik

Professor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 130
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Prodekan

Utbildningsvetenskapliga
fakulteten
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Gun-Britt Wärvik

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse är inriktat mot det politiska i pedagogiska fenomen. Det forskningsmässiga spår jag har följt berör frågor om förändrade krav på yrkeskunnande, oftast kopplat till kunskapspolitiska aspekter. Jag har studerat såväl industriarbetare som sjuksköterskor, lärare i grundskolan och lärare inom vuxenutbildningen. Ett gemensamt drag när det gäller frågeställningarna är samhällets och organisationers styrning och försök att åstadkomma förändring, hur sådana ambitioner ges en konkret form och hur de därigenom griper in i människors liv och arbete genom att ställa krav på nya kompetenser. Utgångspunkten är underifrånperspektivet, det vill säga dem som förändringsanspråken och styrningen riktas mot samt de hierarkier, gränser och skillnader som därigenom skapas och/eller återskapas.

Sedan den 1 juli 2021 har jag även ett uppdrag som prodekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulten med ansvar för forskningen.

Undervisning

Jag undervisar främst inom forskarutbildningen.

Nyckelord

Livslångt lärande, omstrukturering och styrning, profession Länk till forskningsmiljö

http://www.ips.gu.se/forskning/kollegier/popkollegiet