Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fredrika Lagergren Wahlin

Om Fredrika Lagergren Wahlin

Fredrika Lagergren Wahlin är filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor. Sedan 2018 är Fredrika Lagergren Wahlin vicerektor för Göteborgs universitet med strategiskt ansvar för samverkan. Tidigare ledningsuppdrag är bland andra prefekt vid Institutionen för Tillämpad Informationsteknologi vid Chalmers/Göteborgs universitet, prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen och som vicedekan med ansvar för utbildning vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Fredrika Lagergren Wahlin är ledamot i en rad olika styrelser såsom Folkuniversitetet Väst, Universeum AB, Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne och Jonseredsstiftelsen.

Fredrika Lagergren Wahlin har omfattande erfarenhet av undervisning och forskning inom såväl statsvetenskap som lärarutbildning med särskilt inriktning inom områdena politisk filosofi och samhällskunskap. I egenskap av forskningshandläggare och utbildningsledare ansvarade Fredrika Lagergren Wahlin för utvecklandet och implementeringen av inrättande av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Inom ramen för uppdraget som vicerektor har Fredrika Lagergren Wahlin format en tvärvetenskaplig samordningsgrupp (SAID) som syftar till att skapa en tvärvetenskaplig plattform för utbildning och forskning inom AI och Digitalisering vid Göteborgs universitet. Sedan 2019 är Fredrika Lagergren Wahlin ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbunds arbetsgrupp för digitalisering.