Länkstig

Fredrika Lagergren Wahlin

Om Fredrika Lagergren Wahlin

Fredrika Lagergren Wahlin är filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik och sedan 1 augusti 2021 rektorsråd för särskilda samverkansfrågor.

Fredrika Lagergren Wahlin har omfattande erfarenhet av undervisning och forskning inom såväl statsvetenskap som lärarutbildning med särskilt inriktning inom områdena politisk filosofi och samhällskunskap. Vid IPS är Fredrika Lagergren Wahlin en del av forskningsmiljön Pedagogik och Politik där hon arbetar med forskning om medborgerlig bildning (”Civic Education”).

År 2018 – 2021 var Fredrika Lagergren Wahlin vicerektor vid Göteborgs universitet med strategiskt ansvar för samverkan. Tidigare ledningsuppdrag är bland andra prefekt vid Institutionen för Tillämpad Informationsteknologi vid Chalmers/Göteborgs universitet, prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen och vicedekan med ansvar för utbildning vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Fredrika Lagergren Wahlin är ledamot i en rad olika styrelser såsom Folkuniversitetet Väst, Universeum AB, Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne och Jonseredsstiftelsen.

Som vicerektor med ansvar för samverkan var Fredrika Lagergren Wahlin sammankallande i rektors arbetsgrupp för framtagandet av Göteborgs universitetets vision ”Ett universitet för världen”. Inom ramen för vicerektorsuppdraget ansvarade Fredrika Lagergren Wahlin även för strategisk utveckling av utbildning, forskning och samverkan inom området AI och digitalisering där hon bland annat tog initiativ till formandet av Samordningsgruppen för AI och digitalisering (SAID) vid Göteborgs universitet. Sedan 2019 är Fredrika Lagergren Wahlin ordförande för en nationell arbetsgrupp för digitalisering inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).