Länkstig

Fredrika Lagergren Wahlin

Universitetslektor

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt
arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Fredrika Lagergren Wahlin

Fredrika Lagergren Wahlin är filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor. Fredrika Lagergren Wahlin har ett stort engagemang vad gäller undervisning och forskning inom såväl statsvetenskap som lärarutbildning med särskild inriktning mot områdena politisk filosofi och samhällskunskap. Under en långt tid har Fredrika Lagergren Wahlin även haft akademiska ledningsuppdrag som vicedekan, prefekt och vicerektor vid Göteborgs universitet. Fredrika Lagergren Wahlin är en del av forskningsmiljön Pedagogik och Politik (PoP) där hon arbetar med forskning om samspelet mellan politik och utbildningssystem med fokus på skolans inverkan på samhällsbyggnad, demokrati och bildning i Sverige under perioden 1960-2000.

År 2018 – 2021 verkade Fredrika Lagergren Wahlin som vicerektor vid Göteborgs universitet med strategiskt ansvar för samverkan vilket följdes av uppdrag som rektorsråd med ansvar för särskilda samverkansfrågor fram till 1 augusti, 2022. Innan dess hade Fredrika Lagergren Wahlin olika ledningsuppdrag först som vicedekan med ansvar för utbildning vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, 2011-2012, därefter som prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, 2012-2015 och som prefekt vid Institutionen för Tillämpad Informationsteknologi vid Chalmers/Göteborgs universitet 2015-2017. Fredrika Lagergren är sedan 2020 styrelseledamot i Folkuniversitetet Väst och i Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne.

Som vicerektor med ansvar för samverkan var Fredrika Lagergren Wahlin sammankallande i rektors arbetsgrupp för framtagandet av Göteborgs universitetets vision ”Ett universitet för världen”. Inom ramen för vicerektorsuppdraget ansvarade Fredrika Lagergren Wahlin även för strategisk utveckling av utbildning, forskning och samverkan inom området AI och digitalisering där hon bland annat tog initiativ till formandet av Samordningsgruppen för AI och digitalisering (SAID) vid Göteborgs universitet. Åren 2019 - 2022 var Fredrika Lagergren Wahlin ordförande för en nationell arbetsgrupp om digitalisering inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Fredrika Lagergren Wahlin var också under perioden som vicerektor Göteborgs universitets representant i ett flertal styrelser såsom Universeum, Lindholmen Science Park och GU Ventures.