Länkstig

Immunologiska faktorer vid nydiagnosticerad reumatoid artrit före och efter behandling med olika immunmodulerande läkemedel

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2015 - pågående
Projektägare
Institutionen för medicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Kort beskrivning

Vi studerar immunologiska faktorer i blod från patienter som deltar i behandlingsstudien NORD-STAR, en nordisk, multicenter, randomiserad studie av tidig reumatoid artrit med fyra olika behandlingsarmar. Vi mäter före och efter behandlingsstart och kan undersöka hur faktorerna relaterar till effekten av läkemedlen. Ett mål är att hitta biomarkörer i blodet som kan förutse behandlingseffekten av olika läkemedel.
I projektet SYNBIO tar vi blod, ledvätska och biopsier av inflammerad ledhinna i handleder och knän från patienter med reumatoid artrit och jämför nivåer av olika faktorer i blod och led, samt isolerar celler från ledhinnan. Syftet med projektet är att undersöka vilka typer av celler och signalsubstanser som orsakar inflammationen i leden vid reumatoid artrit för att hitta ledtrådar till nya potentiella läkemedel.