Länkstig

Hans Carlsten

Seniorforskare

Avd för reumatologi och
inflammationsforskning
Fax
031-82 39 25
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
413 46 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Om Hans Carlsten

Hans Carlsten (född 1954) har genom flera studier etablerat att östrogen har en tudelad effekt på immunsystemet. Hans forskargrupp var den första som visade att könshormonernas (östrogen och testosteron) dämpande effekt på T-cells-beroende inflammation ärvs som ett dominant genetiskt anlag.

De har genomfört en systematisk beskrivning av den påverkan som östrogenreceptor α och β har på utvecklingen och regleringen av immunsystemet, genom att avända sk "knock-out" möss som saknade östrogenreceptorer. I musmodeller av autoimmuna reumatiska sjukdomar har gruppen visat att fysiologiska doser av östrogen accelerar systemisk lupus erythematosus (SLE) men skyddar vid reumatoid artrit (RA).

Professor Carlsten belönades med Nanna Svartz priset år 2009 för sitt translationella vetenskapliga arbete.

Forskningsprojekt

För närvarande studerar gruppen de cellulära och molekylära mekanismer som gör att östrogen nedreglerar artrit och förhindrar skador på skelettet vid systemisk inflammation. Professor Carlsten och medarbetare har, i kliniska studier av postmenopausala RA-patienter, visat att hormonbehandling har positiva effekter på sjukdomsaktiviteten och motverkar benskörhet liksom destruktion av lederna.

Tyvärr är långtidsbehandling med östrogen associerad med ökad risk för att utveckla bröstcancer, blodproppar och stroke. Därför har gruppen valt att fokusera på den möjliga användingen av att istället använda selektiva modulatorer av östrogenreceptorer som behandlingsmetod för artrit.

Gruppmedlemmar