Länkstig

Immunologiska faktorer i blod och placenta under graviditet vid systemisk lupus erytematosus

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Institutionen för medicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Kort beskrivning

I det här projektet studerar vi immunologiska faktorer, både immunceller och signalsubstanser, i blod och placenta som kan vara orsaken till ökad risk för graviditetskomplikationer som havandeskapsförgiftning och förtidsbörd hos kvinnor med systemisk lupus erytematosus (SLE).
Vi mäter de olika immunologiska faktorerna i blodprov som tas vid flera tillfällen under graviditeten, samt i blod och vävnad från placentan efter förlossning hos både kvinnor med SLE och en frisk kontrollgrupp. Vi relaterar sedan dessa faktorer till graviditetens utfall.
Syftet med projektet är att identifiera immunologiska faktorer i blodet som i ett tidigt skede av graviditeten kan förutse ökad risk för graviditetskomplikationer, samt att hitta ledtrådar till nya potentiella läkemedel.