Länkstig

Ulrika Islander

Forskarassistent

Avd för reumatologi och
inflammationsforskning
Telefon
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
413 46 Göteborg
Postadress
Box 480
405 30 Göteborg

Forskare

Avd för reumatologi och
inflammationsforskning
Telefon
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
413 46 Göteborg
Postadress
Box 480
405 30 Göteborg

Om Ulrika Islander

Titel: Med Dr, Docent

Ulrika Islander erhöll 2002 en Magisterexamen i molekylärbiologi med fokus på immunologi från Lunds universitet. Hon disputerade 2007 vid Göteborgs universitet i reumatologi och 2015 blev hon Docent i immunologi vid Sahlgrenska akademin. Under 2017-2018 arbetade hon som gästforskare vid Institute of Immunobiology i St Gallen, Schweiz, i syfte att lära sig mer om forskning rörande stromacellers påverkan på immunförsvarets funktioner. Hennes forskningsprojekt finansieras av flera stora nationella och internationella forskningsfinansiärer inklusive Vetenskapsrådet, Novo Nordisk fonden och ALF.

Forskningsområde

Bakgrund

Syftet med Ulrika Islanders forskning är att identifiera de immunologiska mekanismer som ligger till grund för könsskillnaderna i immunförsvarets aktivitet som kan ses vid olika inflammatoriska sjukdomar som orsakas av tex autoimmunitet, allergi eller infektioner.

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som resulterar i ledinflammation och utveckling av benskörhet (osteoporos). Kvinnor drabbas oftare av RA jämfört med män och många kvinnor insjuknar i samband med klimakteriet då nivåerna av östrogen sjunker. Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som till ca 90% drabbar kvinnor och i princip kan påverka alla kroppens organsystem. Sjukdomen debuterar ofta i fertil ålder då nivåerna av östrogen är höga och kvinnor med SLE har ökad risk att drabbas av benskörhet. Östrogen har skyddande effekt vid RA men förvärrar SLE, samtidigt som det skyddar mot benskörhet vid båda sjukdomarna.

Artros är en kronisk sjukdom där ledbrosket förstörs vilket resulterar i smärta och minskad ledfunktion. Artros ansågs läge vara en sjukdom orsakad av mekanisk ledpåverkan men under senare år har betydelsen av inflammation i utvecklingen av artros fått ökad uppmärksamhet. Likt RA och SLE är artros en sjukdom som drabbar fler kvinnor än män.

Könshormoner påverkar immunsystemets utveckling och funktion, vilket tydligt illustreras av ett starkare immunsvar hos kvinnor mot infektion med exempelvis influensavirus, samt av den ökade risken för kvinnor i fertil ålder att utveckla astma. Det är välkänt att östrogen kan uppvisa antingen stimulerande och hämmande effekter på olika delar av immunsystemet beroende på omständigheterna. De specifika mekanismerna som ligger till grund för könsskillnaderna i immunrespons vid autoimmuna sjukdomar, astma och infektionssjukdomar är inte klargjorda och behöver identifieras för att bidra till utvecklingen av nya effektiva individanpassade behandlingsstrategier vid inflammationssjukdomar.

Pågående projekt

Östrogens påverkan på immunsystemet vid autoimmunitet och associerad osteoporos

Syftet med projektet är att identifiera de mekanismer som ligger till grund för de motsatta effekterna av östrogen på immunrespons vid RA och SLE, samt att undersöka om östrogens skyddande effekt på utveckling av benskörhet vid RA och SLE medieras via stromaceller i benmärg.

Intracellulära interaktioner mellan östrogen- och adenosin-signalering vid artros

Syftet med projektet är att identifiera hur östrogen- och adenosinsignalering interagerar i immunceller under utvecklingen av artros, samt att identifiera hur dessa intracellulära signaleringsvägar kan utnyttjas för utveckling av nya behandlingsstrategier vid artros.

Östrogens påverkan på immunrespons vid luftvägsinflammation

Syftet med projektet är att identifiera de mekanismer som är involverade i östrogens påverkan på immunrespons vid allergen- och virusinducerad luftvägsinflammation, samt att undersöka om stromaceller i primära och sekundära lymfoida organ är inblandade i den östrogenmedierade regleringen av immunsvaret.

Ulrika Islander är gruppledare för forskargruppen ”Kvinnor och inflammation”

https://www.gu.se/forskning/kvinnor-och-inflammation

Gruppmedlemmar:

 • Aidan Barrett, MSc – doktorand
 • Carmen Corciulo, PhD – EU forskare (Marie Sklodowska-Curie Individual Fellow)
 • Christina Drevinge, PhD - forskare
 • Julia Scheffler, PhD – forskare
 • Piotr Humeniuk, PhD – forskare

Mer information

Några finansiärer

 • Vetenskapsrådet
 • Novo Nordisk Fonden
 • ALF
 • Marie Sklodowska-Curie Action
 • IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse
 • Gustaf V 80-års fond
 • Reumatikerfonden
 • Stiftelsen Professor Nanna Swartz fond
 • Emil och Wera Cornells stiftelse

Undervisning

Kursansvarig för forskarutbildningskursen ”Immunologiska och Molekylärbiologiska laboratorietekniker”- 5hp (SM00034) vid Institutionen för medicin.

Samarbeten

Ulrika Islander samarbetar med flera internationella och nationella forskargrupper inom immunologi, virologi, endokrinologi och skelettfysiologi, och är även verksam inom centrumbildningen ”Centre for Bone and Arthritis Research” vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Större anslag och utmärkelser

 • 2021: Projektanslag från ALF vg-region (1.200.000 SEK / 3 år)
 • 2020: Projektanslag från Vetenskapsrådet (4.800.000 SEK / 4 år)
 • 2020: Erhöll ett anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse för inköp av en Fluorescence Activated Cell Sorter (2,500,000 SEK)
 • 2020: Tilldelad Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (European Commission) för postdoktor Carmen Corciulo
 • 2019: Tilldelad en 4-årig tjänst som Forskarassistent vid Sahlgrenska akademin (inklusive ett forskningsanslag om 2.500.000 SEK / 4 år)
 • 2018: Erhöll ett anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse för inköp av ett konfokalmikroskop (3.000.000 SEK)
 • 2017: Projektanslag från ALF vg-region (1.600.000 SEK / 4 år)
 • 2016: Tilldelades ett etableringsbidrag från Vetenskapsrådet (6.000.000 SEK / 4 år)
 • 2016: Erhöll ”Excellence Project Award” för unga forskare inom endokrinologi från Novo Nordisk Fonden (5.000.000 DKK / 5 år)
 • 2016: Tilldelades Hasselblad stiftelsens pris till kvinnliga forskare inom naturvetenskap (1.000.000 SEK)

Läs mer

Akademiliv:

https://akademiliv.se/2018/10/53196/

https://akademiliv.se/2016/11/36287/

https://akademiliv.se/2016/04/33209/

Lundbergsstiftelsen:

https://www.lundbergsstiftelsen.se/2020/ulrika-islander-2/

http://www.lundbergsstiftelsen.se/2018/ulrika-islander/