Länkstig

Ulrika Islander

Forskare

Avd för reumatologi och
inflammationsforskning
Telefon
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
413 46 Göteborg
Postadress
Box 480
405 30 Göteborg

Om Ulrika Islander

Titel: Med Dr, Docent

Ulrika Islander erhöll 2002 en Magisterexamen i molekylärbiologi med fokus på immunologi från Lunds universitet. Hon disputerade 2007 vid Göteborgs universitet i ämnet reumatologi, och 2015 blev hon Docent i immunologi vid Sahlgrenska akademin. Under 2017–2018 arbetade hon som gästforskare vid Institute of Immunobiology i St Gallen, Schweiz, i syfte att lära sig mer om forskning rörande stromacellers påverkan på immunförsvarets funktioner vid virusinfektion. Utöver sin tjänst som Forskare och gruppledare vid Göteborgs universitet är hon även anställd på deltid som Gästforskare vid Chalmers tekniska högskola.

Forskningsintressen

Könshormoner har stora effekter på immunförsvaret vilket kan påverka risken att utveckla vissa sjukdomar. Kvinnor löper högre risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar, men blir ofta mindre sjuka än män vid infektionssjukdomar. Mekanismerna bakom könsskillnaderna vid dessa tillstånd är fortfarande oklara och det övergripande syftet med Ulrika Islanders forskning är att identifiera hur östrogen påverkar immunförsvarets cellulära och molekylära processer vid autoimmunitet och infektion. Identifiering av dessa mekanismer kan ge möjlighet till utveckling av nya behandlingar för flera östrogenkänsliga tillstånd.

Pågående projekt i gruppen innefattar:

 1. Att identifiera mekanismer som ligger till grund för de motsatta effekterna av östrogen på immunrespons vid reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematous (SLE).
 2. Att påvisa om de skyddande effekterna av östrogen på skelettet vid RA och SLE medieras via stromaceller i benmärg.
 3. Att definiera betydelsen av stromaceller i primära och sekundära lymfoida organ för östrogens påverkan på immunförsvarets funktion.
 4. Att identifiera immunologiska mekanismer involverade i de skyddande effekterna av östrogen vid infektion med influensavirus.

Projekten innefattar både preklinisk forskning (in vivo och in vitro), samt kliniska studier i samarbete med läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Gruppmedlemmar:

 • Julia Scheffler, Med Dr, forskare
 • Aidan Barrett, MSc, doktorand

Alumni:

 • Piotr Humeniuk, postdok, 2020–2022
 • Alicia Del Carpio Pons, forskningsassistent, 2020–2022
 • Carmen Corciulo, Marie Sklodowska-Curie postdok, 2019–2023
 • Louise Henningsson, forskningsingenjör, 2019
 • Christina Drevinge, postdok, 2018–2022
 • Julia Scheffler, postdok, 2017–2020
 • Catalin Koro-Arvidsson, postdok, 2016–2017
 • Jauquline Nordqvist, doktorand, 2015–2021
 • Angelina Bernardi, doktorand, 2013–2015
 • Louise Grahnemo, postdok, 2012–2014
 • Annica Andersson, doktorand, 2011–2016
 • Alexandra Stubelius, doktorand, 2008–2014

Undervisning

 • 2024-2025: Kursledare kursen "Handledning i Forskarutbildning" vid Enheten för Pedagogisk utveckling och Interaktivt Lärande (PIL201 SA).
 • 2016-2022: Kursledare för doktorandkursen ”Immunologiska och molekylärbiologiska laboratorietekniker - 5hp (SM00034).

Uppdrag

 • 2021-2122: Ledamot i Fasta betygskollegiet, Institutionen för medicin
 • 2018-2024: Ledamot i Institutionsrådet, Institutionen för medicin
 • 2015- : Ledamot i Ledningsrådet, Avd. för reumatologi och inflammationsforskning
 • 2015- : Ledamot i Forskarutbildningsutskottet, Institutionen för medicin

Några finansiärer

 • ALF vg-region
 • Emil och Wera Cornells vetenskapliga stiftelse
 • Hasselbladstiftelsen
 • IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse
 • Marie Sklodowska-Curie Action
 • Novo Nordiskfonden
 • Professor Nanna Swartz stiftelse
 • Reumatikerfonden
 • Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-års fond
 • Vetenskapsrådet

Nyckelpublikationer

Profiling of innate and adaptive immune cells during influenza virus infection reveals sex bias in invariant natural killer T (iNKT) cells

Humeniuk P, Barrett A, Axelsson H, Corciulo C, Drevinge C, Del Carpio Pons AM, Angeletti D, Scheffler JM, Islander U

Immunity, Inflammation and Disease. 2023 Mar, doi.org/10.1002/iid3.837

ERa signaling in a subset of CXCL12-abundant reticular cells regulates trabecular bone in mice

Scheffler JM, Gustafsson KL, Barrett A, Corciulo C, Drevinge C, Del Carpio Pons AM, Humeniuk P, Engdahl C, Gustafsson J-Å, Ohlsson C, Carlsten H, Lagerquist MK, Islander U

JBMR plus. 2022 May 30. doi.org/10.1002/jbm4.10657

A tissue-selective estrogen complex as treatment of osteoporosis in experimental lupus

Nordqvist J, Engdahl C, Scheffler JM, Gupta P, Gustafsson KL, Lagerquist MK, Carlsten H, Islander U

Lupus. 2022 Feb;31(2):143-154. doi: 10.1177/09612033211067984.

Intermediate monocytes correlate with CXCR3+ Th17 cells but not with bone characteristics in untreated early rheumatoid arthritis

Drevinge C, Scheffler JM, Karo-Arvidsson C, Sundh D, Carlsten H, Gjertsson I, Lindholm C, Lorentzon M, Rudin A, Hultgard-Ekwall AK, Islander U

PLoS One. 2021 Mar 26;16(3)

Type I interferon signaling in fibroblastic reticular cells prevents exhaustive activation of antiviral CD8+ T cells

Perez-Shibayama C, Islander U, Lütge M, Cheng HW, Onder L, Ring S, de Martin A, Novkovic M, Colston J, Gil-Cruz C, Ludewig B

Science Immunology. 2020 Sep 11;5(51):eabb7066.

Läs mer

Gruppledare för forskargruppen “Kvinnor och inflammation”

https://www.gu.se/forskning/kvinnor-och-inflammation

Gruppledare vid SciLifeLab

https://www.scilifelab.se/researchers/ulrika-islander/

Akademiliv:

https://akademiliv.se/2018/10/53196/

https://akademiliv.se/2016/11/36287/

https://akademiliv.se/2016/04/33209/

IngaBritt och Arne Lundbergs stiftelse:

https://www.lundbergsstiftelsen.se/2020/ulrika-islander-2/

http://www.lundbergsstiftelsen.se/2018/ulrika-islander/