Länkstig

HIRD – Human Immunoregulation in Rheumatic Diseases

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2015 - pågående
Projektägare
Institutionen för medicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Finansiär
Vetenskapsrådet, ALF-medel, Konung Gustaf V:s 80-årsfond, Reumatikerfonden

Kort beskrivning

Vår grupp undersöker hur immunsystemet orsakar reumatologisk sjukdom hos människa och hur det kan regleras för att förebygga eller behandla sjukdom.
Specifikt studerar vi:
1. Immunologiska faktorer vid nydiagnosticerad reumatoid artrit före och efter behandling med olika immunmodulerande läkemedel
2. Immunologiska faktorer vid reumatologisk sjukdom som uppstår till följd av immunstimulerande behandling mot malignt melanom
3. Immunologiska faktorer i blod och placenta under graviditet vid systemisk lupus erytematosus