Länkstig

Anna-Karin Hultgård Ekwall

Universitetslektor, adjungerad

Avd för reumatologi och
inflammationsforskning
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
413 46 Göteborg
Postadress
Box 480
405 30 Göteborg

Om Anna-Karin Hultgård Ekwall

Om Anna-Karin Hultgård Ekwall

Anna-Karin Ekwall är specialistläkare i reumatologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset sedan 2013 och docent i reumatologi och inflammation vid Göteborgs universitet sedan 2020.

Anna-Karin erhöll masterexamen i cell- och molekylärbiologi 1994 och läkarexamen 2001 vid Uppsala universitet där också doktorsavhandling om fibroblastbiologi vid inflammation, och speciellt Ménières sjukdom, lades fram 2006. Under två postdoktorala arbeten, dels vid Göteborgs universitet 2007-2011 och sedan vid University of California San Diego, USA, 2013-2014, fördjupade sig Anna-Karin i studier av ledinflammation och det aggressiva beteendet av fibroblaster i leden vid reumatoid artrit (RA).

Forskning

Anna-Karin Ekwall leder en forskningsgrupp på Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning som studerar stromacellers betydelse vid inflammation och reumatisk sjukdom med fokus på nya terapimål.

Läs mer om forskargruppen Stromaceller vid inflammation och reumatisk sjukdom – nya terapimål