Länkstig

Magdalena Taube

Om Magdalena Taube

Magdalena Taube är Docent i Molekylär och Klinisk Medicin.

Magdalena Taube har en bred translationell forskningsbakgrund, framförallt inom områdena neuroendokrinologi och cancercellbiologi. Sedan 2016 bedriver hon även klinisk forskning, främst i SOS-studien (en matchad långtidsstudie som studerar effekten av fetmakirurgi). Hennes forskningsfokus inom SOS-studien är att studera cancerincidens och associerade riskfaktorer.

Forskningsgrupp: Swedish Obese Subjects (SOS) study group.

Populärvetenskaplig beskrivning av forskargruppens viktigaste fynd kan du hitta på https://www.hobs.se/zone/sos-studien/inside/369