Länkstig

Johanna Andersson Assarsson

Forskare

Avd för molekylär och klinisk
medicin
Besöksadress
SOS-sekr, Vita Str 15
41345 Göteborg
Postadress
SOS-sekr, Vita Str 15
41345 Göteborg

Om Johanna Andersson Assarsson

Johanna Andersson Assarsson är Doktor i Medicinsk vetenskap och forskare vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin samt forskningskoordinator för Swedish Obese Subjects (SOS)-studien.

Forskning:

Johanna disputerade vid avdelningen för patologi på Göteborgs universitet 2005 med en avhandling som fokuserade på betydelsen av mutationer i tyrosinkinasreceptorer för prognos och behandling av gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). Efter disputationen flyttade hon till London för en post doc på Imperial College London, vid avdelningen för Genomics of Common Disease, School of Public Health. Under tiden i London jobbade Johanna med storskaliga genetiska analyser (GWAS och CNV) inom fetma och fetma-relaterade sjukdomar.

Sedan 2010 jobbar Johanna inom SOS-studien med studier kring fetma och relaterade sjukdomar, ofta med ett fokus på genetik. Nuvarande forskningsfokus är klonal hematopoes i fetma och fetma-relaterad sjukdom.

SOS-studien startade 1987 och omfattar 4047 individer. Studien undersöker långtidseffekter av viktnedgång genom bariatrisk kirurgi. Mer information om studien och populärvetenskapliga sammanfattningar av studiens viktigaste publikationer finns här: SOS-zonen på HOBS.

Nyckelord: Fetma, diabetes, hjärtkärlsjukdom, genetik, storskalig dataanalys, R