Länkstig

Reumatologisk sjukdom som biverkan av immunstimulerande behandling mot cancer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Institutionen för medicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Finansiär
ALF-medel

Kort beskrivning

I det här projektet studerar vi vilka olika typer av reumatologiska biverkningar som uppstår av immunstimulerande behandlingar mot cancer och hur olika immunologiska faktorer, både lymfocyter och signalsubstanser, relaterar till uppkomst av olika former av reumatologiska biverkningar. Vi undersöker också hur de immunologiska faktorerna påverkas av behandling av den reumatologiska manifestationen med konventionella eller biologiska läkemedel.
Syftet är att finna de immunologiska mekanismerna till att de reumatologiska biverkningarna uppstår och att tidigt kunna förutse vilka patienterna som kommer att utveckla svår sjukdom.