Göteborgs universitet

Svenskt NMR Centrum

Bild
Bild på Hasselbladlaboratoriet
Länkstig

Svenskt NMR Centrum är en nationell och internationell infrastruktur som erbjuder tillgång till NMR instrument av absoluta världsklass.

För närvarande erbjuder vi tillgång till åtta olika spektrometrar, från ett 400 MHz DNP system unikt för norra Europa till en 900 MHz spektrometer dedikerad för de mest krävande applikationerna. Paletten av spektrometrar täcker olika forskningsområden, allt från strukturbiologi på makromolekyler i lösning till storskaliga metabolomikstudier, interaktionsstudier mellan makromolekyler och läkemedelskandidater och materialvetenskap på fasta prover.