Göteborgs universitet
Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

EATRIS centrum för storskalig cellbaserad fenotypscreening

Centret är en officiell nod i EATRIS (European infrastructure for translational medicine) och ger tillgång till olika höggenomströmningsmetoder för genomfattande screeningar. Metoderna används inom cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, läkemedels- och antibiotikaforskning samt bioteknik.

Centrumets infrastruktur består av robotar och automatiserade mätstationer för att mäta egenskaper som till exempel delningshastighet, form och innehåll hos många celler eller många grupper av celler samtidigt. Centrumet har datorprogram och databaser för snabb och omfattande analys, lagring och presentation av insamlad mätdata. Centrumet bevarar också omfattande samlingar av framförallt mikrobiella celler med särskilda, kända förändringar av arvsmassan. 

Läs mer på vår engelska sida: Center for Large-scale cell-based screening

 

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Kontakt

Föreståndare/chefsforskare
Beidong Liu, professor i mikrobiologi
Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Göteborgs universitet
Box 462
S-405 30 Göteborg
Sverige

E-post: beidong.liu@cmb.gu.se
Telefon: 031-786 2584
Fax: 031-786 2599