Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kritiska studier, masterprogram

Program
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14597
Ansökan stängd

Kort om programmet

Vill du utveckla din förmåga till kritiskt tänkande och träna humanistiska färdigheter som kan omsättas i yrkesliv eller fortsatta forskarstudier? Vill du ge bredd, djup och tydligare arbetslivsanknytning åt dina ämnesstudier?
Kritiska studier är ett masterprogram i avancerade humanvetenskapliga studier som leder till masterexamen i något av huvudområdena idéhistoria, litteraturvetenskap eller teaterstudier.

Om utbildningen

Masterprogrammet Kritiska studier är en spetsutbildning i centrala humanvetenskapliga kompetenser med utgångspunkt i tre ämnesområden: litteraturvetenskap, teaterstudier och idé- och lärdomshistoria.

Programmet är knutet till ett professionellt nätverk inom konst-och kulturliv i Göteborg med omnejd. Internationella utblickar sker genom gästföreläsningar och möjligheter till studieresor och fältarbete utomlands.

Innehåll
Förutom obligatoriska kurser (LIR201, LIR202 och LV2140) och valbara kurser består programmets kärna av Det avancerade seminariet i Kritiska studier där du får möta och samarbeta med representanter från olika delar av akademin, konst- och kulturlivet: redaktörer, forskare, producenter, författare, översättare, debattörer, politiker och tjänstemän.

Kritiska studier erbjuder en kreativ och dynamisk mångvetenskaplig miljö, där du får delta i vetenskapliga seminarier och pågående forskningsprojekt.

Utbildningen leder till en masterexamen inom något av de ingående ämnena litteraturvetenskap, idéhistoria och teaterstudier, och ger behörighet att söka forskarutbildning inom valt huvudområde.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med huvudområde idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap eller teaterstudier/dramatik, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet. Skicka i så fall in kandidatexamensarbete (eller motsvarande) till kritiskastudier@lir.gu.se för en individuell bedömning senast sista kompletteringsdag. Det som granskas är förutom grundläggande formalia och stil, förmåga att föra ett kritiskt, vetenskapligt resonemang med utgångspunkt i en självständigt formulerad forskningsfråga.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Efter studierna

Du utbildar dig till ett arbete där dina redskap är kritisk analysförmåga, avancerade skriftliga färdigheter, teoretisk skärpa och förmåga att jämka mellan och värdera olika perspektiv, informationstyper, yttranden, samt kulturella och samhälleliga praktiker. Därtill kommer du att besitta en fördjupad kultur- och idéhistorisk bildning.

Det är centrala förmågor, inte minst inom kultur- och mediesektorn, på redaktioner, förlag, olika former av förvaltning och andra platser som inbegriper tänkande och skrivande. Kritiska studier ger också behörighet till forskarutbildning inom valt huvudområde.

Så är det att plugga

Undervisningen

Första året läser studenterna flertalet kurser gemensamt, och där kursinnehållet består både av tvärvetenskaplig breddning och ämnesmässig fördjupning inom valt huvudområde. År två rymmer såväl arbetslivsanknytning, via en valbar fältkurs, som forskningsförberedelse, genom masterexamensarbetet.

Programmet består av fyra olika kurstyper som inbjuder till såväl ämnesmässig fördjupning som tvärvetenskapliga och metateoretiska förhållningssätt:

  • Tvärvetenskapliga kurser
  • Ämnesfördjupningskurser
  • Fältkurs (valbar)
  • Självständigt masterarbete inom valt huvudområde.
    Dessutom löper en programspecifik seminarieserie som en strimma genom hela utbildningen.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Studier utomlands

Har du läst grund- och fortsättningskurs (60 högskolepoäng) i vald inriktning kan du ägna programmets tredje terminen åt utlandsstudier men också  åt praktik, i Sverige eller utomlands.