Länkstig

Kritiska studier, masterprogram

Program
H2KST
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A22A
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Vill du utveckla din förmåga till kritiskt tänkande och träna humanistiska färdigheter som kan omsättas i yrkesliv eller fortsatta forskarstudier? Vill du ge bredd, djup och tydligare arbetslivsanknytning åt dina ämnesstudier?
Kritiska studier är ett masterprogram i avancerad humanvetenskaplig teori och praktik som leder till masterexamen i något av huvudområdena litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier.

Om utbildningen

På Kritiska studier har såväl studenter som lärare och programansvariga olika ämnesbakgrund vilket bidrar till att programmet erbjuder en kreativ, dynamisk och mångvetenskaplig miljö. Utöver programkurserna får du möjlighet att delta i vetenskapliga seminarier vilket ger dig god inblick i pågående forskningsprojekt.

Från olika perspektiv behandlar vi frågan om vilka innebörder som vidhäftar begreppet ”kritik”, såväl under tänkandets, estetikens och politikens historia som i vår samtid. Programkurserna rör sig i skärningspunkten mellan humaniora, konst och offentlighet – ofta med fokus på förhållandet mellan akademin och det omgivande samhället. Internationella utblickar sker genom gästföreläsningar och det finns goda möjligheter till utbytesstudier liksom praktik och fältarbete (i Sverige eller utomlands).

Kritiska studier är ett sätt gå vidare med humaniorastudier på avancerad nivå i ett sammanhang som:
–    har direkt anknytning till pågående forskning
–    erbjuder en intellektuell och studiesocial gemenskap,
–    rymmer ett kontinuerligt kritiskt samtal inom och mellan kurser, liksom med verksamma från intellektuell och kulturell offentlighet
–    aktiverar kritisk praktik i olika former såsom litteratur-, teater- och konstkritik, publicering, konferenser m.m.

Jämte obligatoriska och valbara kurser utgörs programmet av Seminariet för Kritiska studier: regelbundna tillfällen där vi under kritiska former ventilerar aktuella frågor. Här möter vi redaktörer, forskare, författare, översättare, politiker, konstnärer, och andra verksamma inom akademi, förvaltning, konst- och kulturliv.

Kritiska studier erbjuder också en unik möjlighet för dig med kandidatexamen i annat huvudområde än litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier att ta en masterexamen i något av dessa ämnen. Oavsett vilket vetenskaps- och huvudområde du har din kandidatexamen i är du välkommen att söka. Full behörighet kan i sådana fall ges efter individuell granskning av ditt kandidatexamensarbete. Har du inte läst vald inriktning tidigare kompenseras detta genom en särskild studiegång inom programmet. Studiegången varierar således beroende på om du har tidigare studier i vald programinriktning eller ej. I utbildningsplanen, som du hittar under fliken ”Dokument” uppe till höger på den här sidan, presenteras programmets båda studiegångar.

Utbildningen leder till en masterexamen i vald inriktning, litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier, och ger behörighet att söka forskarutbildning i detta huvudområde.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen med huvudområde idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap eller teaterstudier/dramatik, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet. Skicka i så fall in kandidatexamensarbete (eller motsvarande) tillkritiskastudier@lir.gu.se för en individuell bedömning senast sista kompletteringsdag. Det som granskas är förutom grundläggande formalia och stil, förmåga att föra ett kritiskt, vetenskapligt resonemang med utgångspunkt i en självständigt formulerad forskningsfråga.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Har du läst grund- och fortsättningskurs (60hp) i vald inriktning sedan tidigare kan du ägna programmets tredje termin åt praktik, i Sverige eller utomlands. Saknar du grund- och fortsättningskurs (60hp) i vald inriktning  har du 15hp att disponera fritt under termin 3, exempelvis till fältstudier i Sverige eller utomlands inför ditt kommande masterexamensarbete.

Efter studierna

Du utbildar dig till ett arbete där dina redskap är kritisk analysförmåga, avancerade skriftliga och muntliga färdigheter, teoretisk skärpa och förmåga att jämka mellan och värdera olika perspektiv, informationstyper, yttranden, samt kulturella och samhälleliga praktiker. Det är centrala färdigheter, inte minst inom kultur- och mediesektorn, på redaktioner, förlag, men också inom offentlig förvaltning, civilsamhälle och andra sektorer och branscher som ställer höga krav på analytiska och kommunikativa kompetenser. Därtill kommer du att besitta en fördjupad kultur- och idéhistorisk bildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Termin 1 och 2 läser du och dina medstudenter flertalet kurser gemensamt. Kursinnehållet består både av tvärvetenskaplig breddning och ämnesmässig fördjupning inom valt huvudområde. Under termin 3 finns möjlighet till utbytesstudier, praktik eller fältstudier. Termin 1–3 förbereder dig på olika sätt för den fjärde och avslutande terminen som helt ägnas åt masterexamensarbetet.

Studier utomlands

Har du läst grund- och fortsättningskurs (60hp) i vald inriktning kan du ägna programmets tredje termin åt utlandsstudier.