Navigate to video: Redaktionell praktik – för dig som vill jobba med böcker och tidskrifter
Video (1:09)
Redaktionell praktik – för dig som vill jobba med böcker och tidskrifter
Bild
Länkstig

Redaktionell praktik, litteraturvetenskapligt kandidatprogram

Program
H1RED
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G22B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Programmet ger grundläggande litteraturvetenskapliga kompetenser och praktiska redaktionella färdigheter som gör det möjligt för dig att arbeta professionellt med textredigering, trycksaksproduktion, litterära evenemang och olika typer av publicerings- och distributionsformat. Du får också gedigna kunskaper i litteraturens historia och samtid, med utgångspunkt i estetiska, sociala och mediala perspektiv.

Om utbildningen

Innehåll och upplägg

År 1

För att lära dig grunderna i litteraturvetenskap följer du under programmets första år ämnets grund- och fortsättningskurs. Du sätter dig in i litteraturens (i huvudsak västerländska) litteraturhistoria, dess relation till samhället och kulturen, får pröva olika teoretiska och analytiska perspektiv och fördjupar dig inom ett specifikt tema där du också skriver en B-uppsats.

Föreläsningar och diskuterande seminarier är den dominerande undervisningsformen. Du lär dig att läsa skönlitteratur och att diskutera den ur olika perspektiv.

År 2

Kurserna under det så kallade ”redaktionsåret” vidareutvecklar dina historiska, teoretiska och analytiska ämneskunskaper, som du nu också får möjlighet att pröva praktiskt i ett kreativt redaktionellt sammanhang. Du tränas i konkreta redaktionella kompetenser, som textutveckling och korrekturläsning, och får testa olika arbetsformer, som fältarbete på Bokmässan, skriva litteraturkritik eller anordna offentliga litterära evenemang.

Mycket tid ägnas också åt hur det praktiskt går till att producera en bok, från manusstadium via tryck till distribution. Dessutom får du fördjupa dig de litterära mediernas förhållande till samhälle, kultur och offentlighet genom historien. Läsårets andra del ägnas till stor del åt ett kollektivt redaktionellt projekt som du utvecklar och genomför tillsammans med dina kurskamrater – det kan till exempel handla om att framställa en antologi, arrangera en litteraturfestival eller starta en tidskrift.

År 3

Det tredje och sista året breddar och fördjupar dina kunskaper och förmågor ytterligare. Under den femte terminen följer du fördjupningskursen inom litteraturvetenskap, vilket innebär att du inom ramen för ett självständigt arbete ytterligare utvecklar dina kunskaper i att analysera och skriva om litteratur.

Här får du möjlighet att fördjupa dina specialintressen, bland annat genom att skriva en kandidatuppsats. Den sjätte och sista terminen kan du välja mellan att genomföra en arbetsplatspraktik med redaktionell inriktning eller läsa fritt valda kurser vid eller utanför institutionen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Blir du antagen till kandidatprogrammet Redaktionell praktik har du tre intensiva år framför dig. Vare sig du väljer att söka dig ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning eller fortsätta studera är dina framtidsutsikter inom den redaktionella sidan av kultur- och samhällslivet ljusa. Detta kan många av de studenter som tidigare läst programmets kurser vittna om.

Efter avslutad utbildning har du därmed goda förutsättningar att verka som skrivande, läsande och förmedlande aktör inom det stora och föränderliga litteratur- och kulturfältet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Under det första året ges goda kunskaper om litteraturvetenskap och ämnets förhållande till samhället och kulturen. Andra året, ”redaktionsåret”, omsätts teori och analys i praktisk och kreativ verksamhet genom träning av olika typer av redaktionella kompetenser. Det tredje året breddas och fördjupas kunskaper inom litteraturvetenskap ytterligare genom ett uppsatsarbete. Sista terminen finns möjlighet till arbetsplatspraktik med redaktionell inriktning eller att läsa fritt valda kurser.