Länkstig

Introduktion till digital humaniora

Kurs
LV2170
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen introducerar och problematiserar begreppet digital humaniora, samt undersöker digital humaniora som forskningsområde i förhållande till kulturarv och humanioras traditioner. Du får ett historiskt perspektiv på digital kunskapsproduktion och förmedling av kulturarv. Kod och digitala gränssnitt undersöks historiskt såväl som teoretiskt och praktiskt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Efter studierna

Tillsammans med ytterligare kurser på avancerad nivå kan kursen ingå i en magister- eller masterexamen. 

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, laborationer, gruppövningar och studiebesök. En väsentlig del av kursen bygger på individuella förberedelser och inläsning av kurslitteratur. Nätbaserade undervisningsmoment kan förekomma.

Undervisningsspråk: svenska Undervisning på engelska förekommer. 

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten