Navigate to video: Teologiskt program – när du vill bli präst eller på annat sätt jobba med människor
Video (1:22)
Teologiskt program – när du vill bli präst eller på annat sätt jobba med människor
Bild
Länkstig

Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå

Program
H1RKT
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G22A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom religionsvetenskap och teologi? Har du som mål att bli präst, pastor eller på annat sätt verka inom kyrka och församling? Då är detta ett kandidatprogram för dig!

Om utbildningen

Den kulturella och religiösa identiteten i dagens samhälle har kommit alltmer i fokus. Fler kontakt- och konfliktytor skapas mot andra grupper och de föreställningar vi har kring livsåskådningar, kulturarv eller ideologier är mäktiga identitetsskapande krafter. Detta får sitt uttryck i den form som vi vanligen kallar religion, men också livsåskådningar som ifrågasatt religionens roll.

Ämnet religionsvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet består av fem inriktningar:

  • Religionshistoria
  • Religionsbeteendevetenskap
  • Kristendomens historia
  • Systematisk teologi
  • Bibelvetenskap, utan eller med språklig inriktning (Gamla testamentet med hebreiska och Nya Testamentet med grekiska).

Utöver inledande grundkurs  och avslutande kandidatexamensarbete har du inom programmet stor frihet att välja kurser i dessa olika inriktningar, allt efter eget intresse och mål med din utbildning. Det finns också möjlighet till en termins praktik, utlandsstudier eller studier i annat ämne. Tillsammans med studievägledare i ämnet kan du skapa en individuell studiegång som passar just dig.

Läser du med mål att bli präst har du att ta hänsyn till specifika, innehållsliga krav från Svenska kyrkan. Tyngdpunkten i studierna kommer då att ligga på bibelvetenskap, systematisk teologi och kristendomens historia men det finns också utrymme för kurser i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap. För att täcka in de kurser du behöver läsa får du till din hjälp rekommenderade studiegångar. Dessa är utformade med hänsyn tagen dels till Svenska kyrkans innehållsliga krav, dels för att du ska få en så bred akademisk utbildning som möjligt.

För studiegångar, se utbildningsplanen.

Som en röd tråd genom programmets tre år löper Teologiskt forum. Detta är en kreativ och studiesocial mötesplats för studenter över årskullarna kring tro och vetande, kopplingen mellan teologisk utbildning och olika praktiker, karriärvägar, forskningsmöjligheter och internationella utblickar,  ofta med särskilt inbjudna gäster från exempelvis akademi, trossamfund och kulturliv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Studierna leder till en teologie kandidatexamen 180hp.

De kunskaper och färdigheter du får genom att studera religionsvetenskap och teologi är relevanta, efterfrågade och användbara inom många områden, exempelvis inom utbildning, kyrka och församling, kultur, migration, integration, offentlig förvaltning, politik, forskning, freds- och konfliktfrågor, opinionsbildning, personal- och människovård och internationellt samarbete.

Efter avslutat kandidatprogram är du behörig att studera vidare på avancerad nivå mot en magister- eller masterexamen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Under programmets gång kommer du i de ingående kurserna att möta olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet på bästa sätt, för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i de respektive kursernas mål och för att du successivt och sammantaget uppfyller examensmålen  efter avslutat program.

I kursplanen för respektive kurs inom programmet framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får vid kursstart. I kursguiden finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.