Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskarutbildning

Fakultetens institutioner har båda utbildning på forskarnivå. Genom vår gemensamma forskarskola stärker vi samarbetet och möjligheten att dra nytta av fakultetens samlade kompetens från alla konstformer.

HDK-Valand – Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik samarbetar också om forskarutbildning inom ramen för CUL:s forskarskola – Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning.

Ämnen inom forskarutbildningen på Konstnärliga fakulteten:

  • Konstnärlig gestaltning (HDK-Valand)
  • Design (HDK-Valand)
  • Konsthantverk (HDK-Valand)
  • Estetiska uttrycksformer med inriktning utbildningsvetenskap (HDK-Valand och Högskolan för scen och musik)
  • Musikpedagogik (Högskolan för scen och musik)
  • Musikalisk gestaltning (Högskolan för scen och musik)
  • Scenisk gestaltning (Högskolan för scen och musik)