Göteborgs universitet
Bild
Skiss över Konstnärliga, sett från Götaplatsen
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Länkstig

Våra miljöer

Konstnärliga fakulteten finns idag på fem platser i Göteborg, samt i Steneby – 17 mil norr om Göteborg. Samtidigt pågår byggnationen av vårt nya gemensamma hus - Konstnärliga.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver för närvarande sin verksamhet på Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället). HDK-Valand bedriver för närvarande sin verksamhet på Kristinelundsgatan 6-8 och Vasagatan 50 samt på Campus Steneby i Dals Långed.

Konstnärliga

Konst och kultur är till för alla, och i vårt nya hus Konstnärliga får vi en ny mötesplats för kulturaktörer, kulturinstitutioner, kreativa näringar och för civilsamhället i stort. Det är en plats för kommande generationer av artister, musiker, skådespelare, konstnärer, konsthantverkare, designers och pedagoger. För oss innebär det en förstärkning av utbildning och forskning inom de konstnärliga områdena, men också en förstärkning av Göteborgs, regionens och hela Sveriges kulturella ekosystem.

Nu pågår byggnationen av Konstnärliga i Näckrosområdet. Byggnaden kommer att ligga alldeles vid Götaplatsen. Här kommer alla våra ämnen samlas under ett tak i lokaler som kan ge förutsättningar för utbildning och forskning i världsklass. Huset kommer stödja vår vision om interdisciplinära möten och perspektiv, vara en plats mitt i staden där människor kan mötas, uppleva konst och utbyta kunskap, och locka såväl studenter som medarbetare från hela världen.

En framtida byggnad för Konstnärliga fakulteten ingår i den utvecklingsplan för universitetsområde Näckrosen som Göteborgs universitet och Akademiska Hus tog fram under 2017.  Det är en långsiktig vision för att skapa ett centrum för konst och humaniora i mötesplats för akademi och samhälle, strategiskt placerad nära några av stadens stora kulturinstitutioner och kollektivtrafiknoden Korsvägen.

Det nya huset kommer att bestå av en ombyggd del av nuvarande Artisten och två nybyggda delar.

Fakta

  • Preliminär lokalarea är 26 200 kvadratmeter
  • En uppgång från Västlänkens station Korsvägen kommer att finnas i huset
  • Tham & Videgård är husarkitekt
  • Nyréns är programarkitekt
  • Akademiska Hus är fastighetsägare
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)
Foto: Tham & Videgård (skiss)