Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation

Konstnärliga fakulteten är organiserat i två institutioner och ett fakultetskansli. Fakulteten leds av tf dekan Henric Benesch.

Institutioner och enheter

På institutionerna bedrivs utbildning, forskarutbildning och forskning. Verksamheten leds av en prefekt.

Ledningsgrupp

Det dagliga ledningsarbetet på fakulteten sköts av en ledningsgrupp.

Henric Benesch, tf dekan

Lärare och forskare i design på HDK-Valand, med fokus på kritiska och institutionella perspektiv på deltagande och kunskapande. 

Henric Benesch är utbildad arkitekt vid Chalmers, där han även varit projektutvecklare vid Centrum för Vårdens Arkitektur. Han har även bland annat haft olika uppdrag kopplat till stadsutvecklings-processer och olika former av dialog.

Han disputerade på HDK, Göteborgs universitet 2010.

Mer information och kontakt

Man med mörlbrunt hår, glasögon och brunt skägg med gråa slingor tittar in i kameran med ett svagt leende.
Henric Benesch, tf dekan
Foto: Natalie Greppi

Maria Bania, tf prodekan

Filosofie doktor och professor i musikalisk gestaltning med inriktning interpretation samt ämnesföreträdare i musik.

Maria Bania har bland annat studerat traversflöjt på Koninklijk Conservatorium i Haag och varit flöjtist i ett stort antal tidstrogna ensembler i Sverige och utomlands. 2008 disputerade hon vid Göteborgs universitet.

Mer information och kontakt.

Kvinna med blont hår och glasögon tittar in i kameran och ler.
Maria Bania, tf prodekan
Foto: Johan Wingborg

Eva Niste, vicedekan utbildning

Har arbetat på Högskolan för scen och musik och tidigare på Musikhögskolan sedan 90-talet med olika uppdrag, framför allt kopplade till administration, utveckling och ledning. Under åren 2012-2022 hade Eva Niste uppdraget som viceprefekt utbildning och är numera verksam som utvecklingsledare på institutionen. 

Eva Niste har en musiklärarexamen från Musikhögskolan i Göteborg och har genom åren varit verksam som musiker och pedagog i olika sammanhang parallellt med arbetet på Göteborgs universitet.  

Mer information och kontakt.

Kvinna med brunt hår, i skogen, tittar mot kameran och ler.
Eva Niste, vicedekan för utbildning

Fakultetsstyrelsen

Fakultetens högsta beslutande organ

  • Ansvarar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan.
  • Är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig och konstnärlig kompetens.
  • Utgör ett forum för diskussion och samordning av fakultetens verksamhet.

Mer om fakultetsstyrelsen finns på fakultetens sidor i Medarbetarportalen

Konstnärliga fakultetens kansli

Kansliet ger verksamhetsstöd till främst fakultetsledningen samt i vissa fakultetsövergripande uppdrag.

Kontaktuppgifter konstnärliga fakultetskansliet