Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation

Konstnärliga fakulteten är organiserat i två institutioner och ett fakultetskansli. Fakulteten leds av dekan Sanne Kofod Olsen.

Institutioner och enheter

På institutionerna bedrivs utbildning, forskarutbildning och forskning. Verksamheten leds av en prefekt.

Ledningsgrupp

Det dagliga ledningsarbetet på fakulteten sköts av en ledningsgrupp.

Sanne Kofod Olsen, dekan

Har arbetat med samtidskonst sedan mitten av 90-talet, från ett utbildnings-, kuratoriskt och museologiskt perspektiv.

Sanne Kofod Olsen har tidigare bland annat varit rektor för Det fynske Kunstakademi, direktör för Museet for Samtidskunst och rektor för Det kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Hon har en fil.kand (1996) och mag.art. (2001) i konsthistoria, från Köpenhamns universitet.

Mer information och kontakt

Kvinna med mörkbrunt halvlångt hår, tittar in i kameran med ett svagt leende.
Sanne Kofod Olsen, dekan
Foto: Johan Wingborg

Henric Benesch, prodekan

Lärare och forskare i design på HDK-Valand, med fokus på kritiska och institutionella perspektiv på deltagande och kunskapande. 

Henric Benesch är utbildad arkitekt vid Chalmers, där han även varit projektutvecklare vid Centrum för Vårdens Arkitektur. Han har även bland annat haft olika uppdrag kopplat till stadsutvecklings-processer och olika former av dialog.

Han disputerade på HDK, Göteborgs universitet 2010.

Mer information och kontakt

Man med mörlbrunt hår, glasögon och brunt skägg med gråa slingor tittar in i kameran med ett svagt leende.
Henric Benesch, prodekan
Foto: Johan Wingborg

Olle Zandén, vicedekan utbildning

Docent i musikpedagogik på Högskolan för scen och musik och forskar på bland annat  musiklärares praktik och agens, kommunikation och meningsskapande i musikklassrummet. Olle Zandén har tidigare varit anställd på Stockholms universitet och Linnéuniversitetet, han är medlem i European Association for Music in Schools och han har haft expertuppdrag för såväl Skolverket och Skolforskningsinstitutet.

Olle Zandén har en doktorsexamen i musikpedagogik från Göteborgs universitet (2010).

Mer information och kontakt

Man med högt hårfäste och glasögon tittar in i kameran med ett svagt leende.
Olle Zandén, vicedekan för utbildning
Foto: Johan Wingborg

Fakultetsstyrelsen

Fakultetens högsta beslutande organ

  • Ansvarar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan.
  • Är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig och konstnärlig kompetens.
  • Utgör ett forum för diskussion och samordning av fakultetens verksamhet.

Mer om fakultetsstyrelsen finns på fakultetens sidor i Medarbetarportalen

Konstnärliga fakultetens kansli

Kansliet ger verksamhetsstöd till främst fakultetsledningen samt i vissa fakultetsövergripande uppdrag.

Kontaktuppgifter konstnärliga fakultetskansliet