Länkstig

Anna Frisk

Forskarutbildningshandläggare

Administrativt
stöd
Telefon
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Anna Frisk

Handläggare för utbildning på forskarnivå

HDK-Valand 40% Konstnärliga fakultetskansliet 10% Forskarskolan 50% (gemensam för fakultetens två institutioner)

Bakgrund: Högskoleexamen (tvåämneslärare musik/historia) Kulturarbetarlinjen (Umeå universitet) Musik och media (Uppsala universitet) Musikvetenskap (Göteborgs universitet)

Har tidigare arbetat som producent och redaktör.