Göteborgs universitet
Länkstig

Samverkan vid Konstnärliga fakulteten

För den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet har samverkan alltid varit en naturlig del av utbildning såväl som forskning.

Samverka med Konstnärliga fakulteten

Vi utbildar och forskar inom en rad olika fält där vi har nära samarbeten, ofta inom ramen för våra kurser och forskningsprojekt, med aktörer vars praktik vi delar. Vi ser också att det konstnärliga området kan bidra i större utsträckning när det gäller samhällsutveckling och här vill vi stärka vår samverkan.

Vi är intresserade av strukturerade samarbeten inom utbildning, forskarutbildning och forskning. Vi har god erfarenhet av samverkansdoktorander, uppdragsutbildning och uppdragsforskning och vill fortsätta att utveckla vårt arbete inom dessa områden. Tveka inte att kontakta oss.

Några områden vi bedriver strategisk samverkan inom:

Konstnärligt driven platsutveckling   

Fakulteten har initierat den regionala samverkansplattformen Dynamo Väst som nu drivs av Västra Götalandsregionen. Våra institutioner har forskningsmiljöer kopplade till området. Vi är också partners i New European Bauhaus som arbetar internationellt kopplat till Green Deal och Agenda 2030 (mål 11) med dessa frågor.

ERA - Educational Research in the Arts

ERA – Educational Research in the Arts, är Konstnärliga fakultetens forskningsplattform med syfte att samla och stärka befintlig forskning och engagemang inom de estetiska skolämnena och konstarternas pedagogik, exempelvis inom bild, slöjd, dans, teater och musik.

OPEN UP

OPEN UP är ett projekt som syftar till att öka synligheten för underrepresenterade konstnärer, designers, hantverkare och artister. Projektet arbetar för att stötta kreatörer och artister som har svårt att etablera sig eller som behöver vidareutbildning eller ett nätverk av hjälp och stöd.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar är kurser där en myndighet, organisation eller arbetsgivare betalar en avgift för att kursen ska ges. Det är uppdragsgivaren som utser deltagare till en uppdragsutbildning. Utbildningarna kan vara i form av en föreläsningsserie, ett seminarium, en kurs eller ett kurspaket. Utbildningarna kan vara med eller utan högskolepoäng.

Som en del av Lärarlyftet har vi gett kurser i slöjd samt bild för lärare åk 7-9 för att utveckla lärarkompetens i de respektive ämnena. Kurserna är riktade gentemot de som redan har en lärarexamen, men inte i slöjd eller bild för åk 7–9.

Forskningscentra och nätverk

Konstnärliga fakultetens forskande personal medverkar i flera olika centrumbildningar och nätverk inom Göteborgs universitet och i internationella forskningsnätverk.