Göteborgs universitet
Länkstig

Samverkan vid Konstnärliga fakulteten

Konstnärliga fakulteten samverkar med det omgivande samhället på många sätt.

Forskningscentra och nätverk

Konstnärliga fakultetens forskande personal medverkar i flera olika centrumbildningar och nätverk inom Göteborgs universitet och i internationella forskningsnätverk.