Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskning

På Konstnärliga fakultetens institutioner pågår forskning inom en rad konstnärliga ämnen. Det finns också forskningsprojekt och satsningar som görs gemensamt på fakulteten. Konstnärliga fakulteten ingår även i flera tvärvetenskapliga forskningscentrum, i samarbete med andra fakulteter på Göteborgs universitet.

Foto: Johan Wingborg

Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management

Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management ska utveckla ny kunskap och nya praktikformer i mötet mellan den konstnärliga designpraktiken, den vetenskapliga teorin samt praktiken inom management och företagsekonomi. Ämnesinriktning kan skifta över tiden, men ska dock alltid ligga inom områdena design och ekonomi. Professuren är inte tidsbegränsad.

2007 donerade Torsten Söderbergs Stiftelse 40 miljoner kronor till Konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Innehavare av professuren: Elena Raviola

Professuren innehas sedan 1 september 2018 av Elena Raviola, forskare vid HDK-Valand och föreståndare av Business and Design Lab.

Tidigare innehavare av professuren:

  • Lisbeth Svengren Holm
  • Ulla Johansson
Navigate to video: Arktis smältande isar
Video (13:21)
Arktis smältande isar