Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskning

På Konstnärliga fakultetens institutioner pågår forskning inom en rad konstnärliga ämnen. Det finns också forskningsprojekt och satsningar som görs gemensamt på fakulteten. Konstnärliga fakulteten ingår även i flera tvärvetenskapliga forskningscentrum, i samarbete med andra fakulteter på Göteborgs universitet.

Forskningscentra och nätverk

Konstnärliga fakultetens forskande personal medverkar i flera olika centrumbildningar och nätverk inom Göteborgs universitet och i internationella forskningsnätverk.

Video (13:21)
Arktis smältande isar