Göteborgs universitet

Om oss

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är Skandinaviens största konstnärliga fakultet med en internationellt sett unik kombination och bredd av utbildningar och forskning inom samtidens viktigaste konstnärliga uttrycksformer.

Våra ämnen sträcker sig över ämnen som design, film, foto, fri konst, konsthantverk, litterär gestaltning, musik och scenkonst, med nischer som exempelvis smyckekonst och opera.

Fakulteten har ungefär 1 400 helårsstudenter, 40 doktorander och 380 medarbetare.

Inom fakulteten bedrivs också lärarutbildning i ämnena bild, slöjd, musik, dans och teater.

Vårt uppdrag – utbilda, forska och samverka

Göteborgs universitets konstnärliga fakultet utbildar varje år drygt 3000 svenska och utländska studenter i olika konstnärliga ämnen. Vi har praktikbaserade och kritiskt orienterade spetsutbildningar i de flesta konstarter, inklusive lärarutbildning i alla de estetiska skolämnena, samt även forskarutbildning.

I vårt uppdrag ingår också att ta fram ny kunskap genom forskning och att dela med oss av vår kunskap genom samarbete och samverkan med andra.

När forskning inom de konstnärliga ämnena etablerades i Sverige i slutet av 1990-talet var vår fakultet en av pionjärerna och vi var bland de första att få examensrätt för doktorsexamen. Idag är vi en ledande partner inom högre konstnärlig utbildning, forskning och forskarutbildning i Skandinavien.

Vilka är vi - vision och värderingar

Konst och kultur har en central roll i arbetet med hållbar utveckling, där behovet av kritiska perspektiv och visioner är lika stort som behovet av svar och lösningar. Den forskning och utbildning som vi bedriver är viktiga för ett hållbart samhälle, både kunskapen i sig som ett eget fält och för att den fungerar som en kritisk och reflexiv katalysator. Genom konsten bidrar vi till den nationella och internationella agendan och skapar föreställningar om och förutsättningar för en hållbar framtid.

Centralt hos oss är möten och utbyte mellan olika konstarter, mellan konst och lärande inom fakulteten, på universitetet och i samverkan med andra kultur- och kunskapsinstitutioner. Internationella samarbeten och internationell närvaro är av största vikt för oss och vi ser breddad rekrytering och breddat deltagande som helt avgörande för fortsatt utveckling och kvalitet i våra utbildningar och forskning.

Foto: Johan Wingborg

Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management

Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management ska utveckla ny kunskap och nya praktikformer i mötet mellan den konstnärliga designpraktiken, den vetenskapliga teorin samt praktiken inom management och företagsekonomi. Ämnesinriktning kan skifta över tiden, men ska dock alltid ligga inom områdena design och ekonomi. Professuren är inte tidsbegränsad.

2007 donerade Torsten Söderbergs Stiftelse 40 miljoner kronor till Konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Innehavare av professuren: Elena Raviola

Professuren innehas sedan 1 september 2018 av Elena Raviola, forskare vid HDK-Valand och föreståndare av Business and Design Lab.

Tidigare innehavare av professuren:

  • Lisbeth Svengren Holm
  • Ulla Johansson

Kontakta Konstnärliga fakulteten

Konstnärliga fakultetens kansli

Postadress:
Box 141
405 30 Göteborg

Besök och leverans:
Storgatan 43
4011 48 Göteborg

Telefon, universitetets växel:
031-786 00 00

E-post fakultetskansliet:
konstkansli@konst.gu.se

HDK-Valand - Högskolan för konst och design

Besöksadress HDK-Valand i Göteborg
Vasagatan 50
411 37 Göteborg

Kristinelundsgatan 6-8,
411 37 Göteborg

Besöksadress HDK-Valand Steneby i Dals Långed
Hemslöjdsvägen 1
666 95 Dals Långed

Högskolan för scen och musik

Besöksadress Högskolan för scen och musik
Fågelsången 1
412 56 Göteborg