Göteborgs universitet

Om oss

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är Skandinaviens största konstnärliga fakultet med en internationellt sett unik kombination och bredd av utbildningar och forskning inom samtidens viktigaste konstnärliga uttrycksformer.

Våra ämnen sträcker sig över ämnen som design, film, foto, fri konst, konsthantverk, litterär gestaltning, musik och scenkonst, med nischer som exempelvis smyckekonst och opera.

Fakulteten har ungefär 1 400 helårsstudenter, 40 doktorander och 380 medarbetare.

Inom fakulteten bedrivs också lärarutbildning i ämnena bild, slöjd, musik, dans och teater.

Vårt uppdrag – utbilda, forska och samverka

Göteborgs universitets konstnärliga fakultet utbildar varje år drygt 3000 svenska och utländska studenter i olika konstnärliga ämnen. Vi har praktikbaserade och kritiskt orienterade spetsutbildningar i de flesta konstarter, inklusive lärarutbildning i alla de estetiska skolämnena, samt även forskarutbildning.

I vårt uppdrag ingår också att ta fram ny kunskap genom forskning och att dela med oss av vår kunskap genom samarbete och samverkan med andra.

När forskning inom de konstnärliga ämnena etablerades i Sverige i slutet av 1990-talet var vår fakultet en av pionjärerna och vi var bland de första att få examensrätt för doktorsexamen. Idag är vi en ledande partner inom högre konstnärlig utbildning, forskning och forskarutbildning i Skandinavien.

Vilka är vi - vision och värderingar

Konst och kultur har en central roll i arbetet med hållbar utveckling, där behovet av kritiska perspektiv och visioner är lika stort som behovet av svar och lösningar. Den forskning och utbildning som vi bedriver är viktiga för ett hållbart samhälle, både kunskapen i sig som ett eget fält och för att den fungerar som en kritisk och reflexiv katalysator. Genom konsten bidrar vi till den nationella och internationella agendan och skapar föreställningar om och förutsättningar för en hållbar framtid.

Centralt hos oss är möten och utbyte mellan olika konstarter, mellan konst och lärande inom fakulteten, på universitetet och i samverkan med andra kultur- och kunskapsinstitutioner. Internationella samarbeten och internationell närvaro är av största vikt för oss och vi ser breddad rekrytering och breddat deltagande som helt avgörande för fortsatt utveckling och kvalitet i våra utbildningar och forskning.

175 år av konstnärlig utbildning

Konstnärliga fakulteten har en historia som sträcker sig 175 år bakåt i tiden. Redan 1848 bildades Slöjdföreningens skola, som sedan genomgick en rad förändringar innan den på 1980-talet ombildades till Högskolan för design och konsthantverk (HDK). Göteborgs musei ritskola startades 1865 och genomgick också sin beskärda del av reformer under årens lopp och bytte 1977 namn till Konsthögskolan Valand, samtidigt som den upptogs i Göteborgs universitet.

Göteborgs högskola, föregångaren till Göteborgs universitet, bildades först 1891, alltså 43 år efter slöjdförenings skola som var startskottet för Konstnärliga fakulteten. 

Fakultetens musikutbildningar har över 100 år gamla rötter och började med Wilhelm Stenhammars orkesterskola 1916. Scenutbildningarna ligger inte långt efter med sin över 80 år gamla historia. Startskottet för dessa var Maria Schildknechts scenskola. De hantverksbaserade utbildningarna i Dals Långed startade 1929 och har alltså, även dem, en nästan hundraårig historia. Senare tillskott till den artistiska utbildningsvärlden i Göteborg som idag ingår i Konstnärliga fakulteten finns bland annat i form av foto, film och litterär gestaltning.  

Själva Konstnärliga fakulteten bildades år 2000. Då inbegrep den HDK, Konsthögskolan Valand, Musikhögskolan, Högskolan för teater, opera och musikal och Högskolan för fotografi och film. Idag har dessa slagits samman till två institutioner: HDK-Valand och Högskolan för scen och musik.     

2027 ska hela Konstnärliga fakulteten (undantaget verksamheten i Dals Långed) flytta in i ett och samma hus; nybyggnationen Konstnärliga. För första gången någonsin under fakultetens långa och digra historia ska institutionerna samlas under ett och samma tak. I och med detta blir Konstnärliga fakulteten en integrerad fakultet för alla konstarter, där studenter, stödpersonal samt lärare och forskare inom de olika ämnena samarbetar och drar nytta av kompetens, resurser och idéer från hela fakulteten.

Det nya huset ger också möjligheten att erbjuda ett mer samlat utbud av evenemang än vad Konstnärliga fakulteten, som är en av Göteborgs största eventproducenter, redan gör. Konstnärliga kommer att vara en plats där allmänheten kan gå på vernissage, utställningar, konserter och teater, bland annat. Placerat på Götaplatsen mitt emellan Göteborgs stadsteater och Göteborgs konstmuseum och mitt emot Göteborgs konserthus kommer Konstnärliga, och hela Konstnärliga fakulteten, att bli en självklar del av Göteborgs kulturliv.

Foto: Natalie Greppi
Foto: Johan Wingborg