Länkstig

Forskarskolan CUL utlyser doktorandplatser

Publicerad

I samverkan med bland andra Konstnärliga fakulteten utlyser forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärande (CUL) platser till utbildning på forskarnivå för sökande med lärarexamen.

Det är två typer av doktorandplatser som är aktuella: en som innebär anställning som doktorand vid Göteborgs universitet och en där nuvarande arbetsgivare finansierar lönekostnader under studietiden (samverkansplats).

Inom forskarutbildningsämnet "Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap" tar Högskolan för scen och musik emot sökande för en plats med doktorandanställning och för en eller flera samverkansplatser. HDK-Valand tar, i denna utysning, endast emot sökande för samverkansplatser.

Ansökan är öppen 11 december 2023 till och med 8 mars 2024.

Informationsträff 29 januari

29 januari, kl 18.00 hålls en informationsträff om forskarskolan CUL.

Mer information om ansökan till CUL.