Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Institutionsledningen

JMG:s institutionsledning består av personer som representerar de olika verksamhetsdelarna: utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning.

Institutionsledningen

Prefekt:
Monica Löfgren Nilsson. E-post: monica.lofgren-nilsson@jmg.gu.se, tel 031 786 1186

Proprefekt & utbildningsansvarig:
Annika Bergström. E-post: annika.bergstrom@jmg.gu.se, tel 031 786 5178

Viceprefekt & forskningsansvarig:
Mats Ekström. E-post: mats.ekstrom@jmg.gu.se, tel 031 786 1236

Administrativ chef & ekonom: 
Måns Wiklund. E-post: mans.wiklund@jmg.gu.se, tel 031 786 4966

Studierektor forskarutbildningen: 
Magnus Fredriksson. E-post: magnus.fredriksson@jmg.gu.se, tel 031 786 1196

Studierektor journalistutbildningen:
Mathias Färdigh. E-post: mathias.fardigh@jmg.gu.se

Studierektor medie- och kommunikationsvetenskap: 
Theo Röhle. E-post: theo.rohle@jmg.gu.se, 031 786 12 28