Länkstig

Johanna Hillgren

Kommunikatör

Humanistiska
fakultetskansliet
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
C414B
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Johanna Hillgren

Kommunikatör med fokus på forskning

Bevakar och synliggör händelser på fakulteten både externt och internt i olika kanaler. Pressansvarig och samordnar fakultetens pressutskick. Arbetar med fakultetsgemensamt informationsmaterial och samverkansarrangemang. Producerar och layoutar publikationer om fakulteten. Stöd till ledningen i krishantering och strategisk kommunikation.

  • Redaktör för fakultetens interna nyhetsbrev HumNytt
  • Sekreterare i prefektrådet
  • Sammankallande för nätverk med institutionernas kommunikatörer