Göteborgs universitet

Möt Kristina Jonäll

Kristina Jonäll undervisar i redovisning och framför allt externredovisning. Hon arbetar för ett inkluderande klimat i salen där ingen fråga är för dum att ställa och det är inte heller säkert att hon har svar på allt.

Vad undervisar du i?
– Jag undervisar inom redovisningsområdet, framför allt externredovisning.

Vad utmärker dina föreläsningar?
–  I mina föreläsningar försöker jag sätta in ämnet i ett sammanhang och ofta koppla till praktiska exempel hur företag gör och varför de gör som de gör.

Hur vill du vara som lärare?
– Jag vill vara läraren som skapar ett inkluderande klimat i föreläsningen där vi kan dela erfarenheter med varandra för att få en bättre förståelse av ämnet. Ingen fråga ska vara dum att ställa och det är inte heller säkert att jag har svar på allt.

Vilket är ditt forskningsområde?
– Hur företag arbetar med och rapporterar om hållbarhet och biologisk mångfald.

Varför blev du intresserad av just det forskningsområdet?
– Kopplingen mellan företag och hållbarhet, framför allt biologisk mångfald är det som driver mig både emotionellt och vetenskapligt. I både den nationella och den internationella forskningen har det hittills varit väldigt mycket fokus på klimatfrågan eller hur företag hanterar sociala frågor när företag och hållbarhet studerats. Ekosystem och biologisk mångfald har kommit i skymundan. Här finns en stor kunskapslucka som är viktig att fylla. Ofta har företag en utvecklad strategi för hur man ska arbeta med klimatpåverkan och annan miljöpåverkan men när det kommer till frågan om biologisk mångfald blir det mer komplext, svårt att mäta, rapportera och följa upp. Den viktigaste utmaningen och det som är mest spännande just nu är nog hur företag kan operationalisera och integrera frågan om biologisk mångfald i företags beslutsfattande och i det finansiella systemets olika aktörer.

Hur kommer det sig att du valde företagsekonomi?
– Det som jag tyckte var intressant med företagsekonomi var att det är ett brett ämne där man kan studera många aspekter av företag och organisationer. Företagsekonomi är dessutom ett tvärvetenskapligt ämne som införlivar kunskaper från bland annat sociologi, statsvetenskap, psykologi, matematik, statistik och juridik vilket jag tyckte var särskilt spännande eftersom man inte låste in sig i något specifikt fack.

När är ditt jobb som lärare roligast?
– Mitt arbete som lärare är roligt varje dag och i varje kontakt med studenter, särskilt när studenter visar engagemang och ställer frågor. Men - det som känns mest meningsfullt med mitt arbete som lärare är när man står i sal och diskuterar något som studenterna tycker är komplicerat och ser på dem att ”lampan tänds” och de förstår.

Kristina Jonäll
Kristina Jonäll
Foto: Johan Wingborg