Bild
Tanzaniska trupper från FN:s och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur (UNAMID) patrullerar i byn Karbab.
Tanzaniska trupper från FN:s och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur (UNAMID) patrullerar i byn Karbab.
Foto: UNAMID's Protection of Civilians by Albert González Farran is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.
Länkstig

Legitimering av global-regionalt säkerhetssamarbete

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Kilian Spandler

Finansiär
German Research Foundation (DFG)

Kort beskrivning

Den internationella säkerhetsstyrningen kännetecknas mer och mer av komplexa interaktioner mellan FN och regionala organisationer. Projektet har som syfte att analysera hur olika aktörer legitimerar eller ifrågasätter säkerhetssamarbete mellan FN och regionala aktörer. Projektet undersöker också de friktioner som uppstår, hur de hanteras och vilka konsekvenser de har för regional säkerhetsstyrning.

Bakgrund och syfte

Den internationella säkerhetsstyrningen kännetecknas mer och mer av komplexa interaktioner mellan FN och regionala organisationer. Detta samarbete ses oftast som positivt, men det finns också allvarliga utmaningar och potentiella nackdelar. Framför allt kan de involverade organisationerna ha olika idéer om vad som räknas som lämpliga åtgärder i säkerhetsfrågor som väpnade konflikter eller naturkatastrofer.

Projektet har som syfte att analysera hur olika aktörer legitimerar eller ifrågasätter säkerhetssamarbete mellan FN och regionala aktörer. Projektet undersöker också de friktioner som uppstår, hur de hanteras och vilka konsekvenser de har för regional säkerhetsstyrning.