Länkstig

Fredrik Söderbaum

Professor

Institutionen för globala
studier
Fax
031-786 49 10
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314
Rumsnummer
E407b
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Fredrik Söderbaum

Professor i freds- och utvecklingsforskning vid institutionen för globala studier.

Forskning

Mina viktigaste forskningsintressen är jämförande regionalism, EU:s roll i världen, utvecklingsteori, fred och utveckling i Afrika, samt global och regional samhällsstyrning. Min pågående forskning kretsar kring följande forskningsprojekt:

Regionalt samarbete och omvandlingen av nationell suveränitet (TRANSFORM)

Legitimacy in Global Governance (LegGov)

Extern finansiering av regionala organisationer i Afrika (EFRO)

Undervisning

Jag undervisar på en flertal kurser i olika ämnen och discipliner, främst inom IGS men även på andra institutioner och program på Göteborgs universitet. För närvarande handleder jag två doktorander i freds- och utvecklingsforskning vid IGS.

Pågående uppdrag

Ordförande/ämneskoordinator för freds- och utvecklingsforskning vid IGS

Forskargruppsledare Regional and Global Governance

Ordförande för Svenska nätverket för utvecklingsforskning (SweDev)

Associerad forskare vid FN-universitetets institut för jämförande regional integration (UNU-CRIS), Brügge, Belgien.

Övrigt

Google Scholar

ResearchGate

SSNR

Academia