Länkstig

Lisbeth Segerlund

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E406
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Lisbeth Segerlund

Fil kand examen i företagsekonomi vid Uppsala universitet, magisterexamen i internationell ekonomisk historia vid Stockholms universitet och fil doktor i ekonomisk historia med särskild inriktning mot internationella relationer vid Stockholms universitet. Tidigare anställningar som universitetslektor vid Stockholms universitet (2008-2010) och Södertörns högskola (2010-2012) samt bland andra som utredare/föredragande och handläggare vid statlig förvaltning respektive frivilligorganisationer.

Forskningsområde Forskningen är främst inriktad på normer och normbildning utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. med ett särskilt intresse för frågor om företagens ansvar för mänskliga rättigheter och åldersdiskriminering eller ålderism. Under 2010 utkom "Making Corporate Social Responsibility a Global Concern: Norm Construction in Globalizing World" vid Ashgate förlag som ett resultat av denna forskning.

Nuvarande forskning För närvarande omfattar forskningen en studie av hur svenska myndigheter arbetar med rekrytering i relation till ålder mot bakgrund av förändringar av pensionssystemet och politik om förlängt arbetsliv. I anknytning till detta kommer ett konferensbidrag att presenteras på The Thirteenth Interdisciplinary Conference Aging & Social Change: “Overcoming Inequalities and Promoting Sustainability: Opportunities and Challenges for Ageing Societies", 13-15 September 2023, Polytechnic University of Marche, Ancona, Italy.

Undervisning Undervisning sker i huvudsak på mastersprogrammet i mänskliga rättigheter.

Mottagning under terminstid i samband med undervisning och tisdagar 9-11, mottagning sker per telefon och e-post eller enligt överenskommelse.