Länkstig

Lisbeth Segerlund

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E406
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Lisbeth Segerlund

Fil kand examen i företagsekonomi vid Uppsala universitet, magisterexamen i internationell ekonomisk historia vid Stockholms universitet och fil doktor i ekonomisk historia med särskild inriktning mot internationella relationer vid Stockholms universitet. Tidigare anställningar som universitetslektor vid Stockholms universitet (2008-2010) och Södertörns högskola (2010-2012) samt bland andra som utredare/föredragande och handläggare vid statlig förvaltning respektive frivilligorganisationer.

Forskningsområde Forskningen är främst inriktad på internationella institutioner och internationell normbildning utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med ett särskilt intresse för frågor om företagens ansvar för mänskliga rättigheter. Under 2010 utkom "Making Corporate Social Responsibility a Global Concern: Norm Construction in Globalizing World" vid Ashgate förlag som ett resultat av denna forskning.

Nuvarande forskning För närvarande omfattar forskningen en studie av FNs arbete med frågor om företagens ansvar för mänskliga rättigheter genom FNs särskilde representant för företag och mänskliga rättigheter åren 2005-2011. Bland de forskningsfrågor som aktualiseras är hur de konsultationer som FNs särskilde representant genomförde under sitt mandat tog hänsyn till marginaliserade individers och gruppers behov och intressen.

Undervisning Undervisning i huvudsak på mastersprogrammet i mänskliga rättigheter.

Mottagning under terminstid i samband med undervisning och tisdagar 9-11, mottagning sker per telefon och e-post eller enligt överenskommelse.