Göteborgs universitet
Bild
forskning
Länkstig

Forskning

Centrum för global HRM är den ledande forskningsinstitutionen med fokus på Human Resource Management (HRM) i Sverige och har som mål att bli en framträdande aktör även internationellt. Längre ner på denna sida hittar du mer information om vår pågående forskning samt länkar till de senaste HRM-publikationerna.

Transformativt HR

CGHRM:s forskningsverksamhet centrerar kring hur HR-funktionen och human resources management bidrar till organisatorisk motståndskraft. HR-funktionen kan ses som administrativ, transaktionell och byråkratisk. HR-funktionen kan dock också bidra till organisatorisk tillväxt och förnyelse; ett område som är mycket viktigt för CGHRM och våra partners.

Därför är det övergripande temat för CGHRM: s forskning transformativt HR. Detta koncept betonar en ambition att stärka HR-funktionens inverkan och betydelse för att ge ett viktigt bidrag till organisatorisk effektivitet, utveckling, förnyelse, såväl som den enskilda arbetstagarens välfärd och en mer hållbar arbetsmarknad. Forskningen inom CGHRM kan ge kunskap om hur sådan transformativ HR kan se ut, och även vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att uppnå detta mål.

Den globala dimensionen av transformativ HR är av central betydelse här, det vill säga hur HR-funktionen kan bidra till organisationsutveckling i multinationella och multikulturella miljöer.

Forskningsplattform

Fem relaterade fokusmråden har identifierats i enlighet med det övergripande uppdraget och omfattningen av CGHRM:s forskningsplattform.

  • Arbetsmiljö och välbefinnande - projektledare Karin Allard
  • Digitalisering och HRM - projektledare Per Thilander
    Här studerar vi hur HR-funktionen kan organiseras med intresse för nya arbetssätt inom HR-funktionen och dess konsekvenser för organisationer, individer och samhälle. 
  • HR(M)-organisering - projektledare Stefan Tengblad
  • Kompetensförsörjning - projektledare Monica Andersson Bäck
  • Ledarskap och medarbetarskap - projektledare Lotta Dellve

Forskningens omfång

När det gäller teorier och tillämpade metoder, strävar CGHRM efter pluralism och att varje forskningsprojekt ska ha en unik och mångsidig disciplininramning och att forskningsdesignen är funktionell i relation till specifika forskningsmål och frågor. Viktiga områden som ska undersökas i CGHRM:s forskning är HR-yrket, HR-policy och praktiskt arbete, industriella relationer och olika ledningsfrågor till exempel ledarskap och strategi. Några områden av särskild betydelse är mångfaldshantering, arbetsmiljö, anställning, medarbetarengagemang, digitalisering, flexibilisering, agilt arbete och people analytics.