Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Forskning

Svenska HRM-forskarnätverket vänder sig till dig som forskar inom HRM-relaterade områden. Nätverket är öppet för både disputerade forskare och doktorander.

Svenska HRM-forskarnätverket vänder sig till dig som forskar inom HRM-relaterade områden. Nätverket är öppet för både disputerade forskare och doktorander.

Som medlem i nätverket får du utskick och information kring aktuella händelser, konferenser, utlysningar, nya publikationer, nya forskningsprojekt mm. Alla medlemmar välkomna att bidra med information till utskicken.

Forskarnätverket drivs av Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet.

Forskarseminarier

CGHRM står som värd för en seminarieserie som riktar sig till forskare inom human resource management/development. Syftet med forskarseminarierna är att ge forskare en arena för att mötas, presentera och diskutera spännande HRM-relevant forskning. Vi hoppas att med seminarieserien kunna bidra till att utveckla forskarnätverk, samarbeten och nya forskningsidéer.

Finns det någon nationell eller internationell forskare som du önskar att CGHRM ska bjuda in till ett seminarium? Maila in förslaget till oss och skriv en kort motivering till varför just den personen ska bjudas in. Kanske vill du själv hålla i ett seminarium? Maila namn och motivering till freddy.hallsten@handels.gu.se eller monica.andersson.back@gu.se