Länkstig

Trygg och genusmedveten arbetsmiljö - En studie om psykosocialt säkerhets- och jämställdhetsklimat som förebygger sexuella trakasserier och diskriminering i arbetslivet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 920 000
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Sexuella trakasserier, könsdiskriminering och kränkningar är ett omfattande arbetsmiljöproblem i dagensarbetsliv. #Me too visade att många anställda inte känner sig säkra. Vi menar att organisationer behöver utveckla en trygg och genusmedveten arbetsmiljö. Följande projekt studerar flera aspekter av organisationsklimat (Schneider, et al, 2017) som främjar en trygg och genusmedveten arbetsmiljö, t.ex. organisationers säkerhets- (Dollard & Bakker, 2010) och jämställdhetsklimat. För att mäta jämställdhetsklimat vidareutvecklar vi en enkätskala som är baserad på Connells (2006) arbete om ”gender regimes”, och som vi konstruerat tidigare (Biswas et al, 2017; Allard, Biswas& Pousette, 2020).

Vårt syfte är att med kvalitativa och kvantitativa metoder undersöka

1. organisationers möjligheter att kartlägga och förstå sitt organisationsklimat så att de, på olika nivåer, kanarbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och könsdiskriminering.

2. hur ett genusperspektiv, baserat på Connells (2006) och Ackers (1990; 2009) forskning om kön och organisation, kan komplettera dagens kunskap om organisationsklimat som har betydelse för sexuella trakasserier och könsdiskriminering i arbetslivet.

Studien ger kunskap om

  • vilka aspekter av organisationsklimat som behövs för att skapa en genusmedveten arbetsmiljö som upplevs trygg av alla.
  • hur en trygg och genusmedveten arbetsmiljö påverkar förekomsten av sexuella trakasserier, könsdiskriminering och kränkningar i arbetslivet.
  • hur en trygg och genusmedveten arbetsmiljö är relaterad till organisationers effektivitet.

Utifrån resultaten utvecklar vi ett verktyg som yrkesverksamma kan använda för att analysera sexuella trakasserier och könsdiskriminering som organisatoriska problem. Det ger arbetsgivare 1) möjlighet att identifiera risker i den psykosociala arbetsmiljön och 2) kunskap om hur sexuella trakasserier och diskriminering på grund av kön kan förebyggas på primär, sekundär och tertiär nivå.