Göteborgs universitet

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Centrum för Global HRM
Företagsekonomiska institutionen
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610
405 30 Göteborg
Besöksadress
Vasagatan 1, Hus J, plan 3

Monica Andersson Bäck
E-post: monica.andersson.back@gu.se
Tel: 031-786 4141

Freddy Hällstén
E-post: freddy.hallsten@handels.gu.se
Tel: 031-786 1508

Donika Nord
E-post: cghrm@gu.se
Tel: 031-786 14 12