Göteborgs universitet

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Centrum för Global HRM
Företagsekonomiska institutionen
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610
405 30 Göteborg
Besöksadress
Vasagatan 1, Hus J, plan 3