Göteborgs universitet
Bild
Bakgrundsfärg
Länkstig

Forskarnätverk

Svenska HRM-forskarnätverket vänder sig till dig som forskar inom HRM-relaterade områden. Nätverket är öppet för både disputerade forskare och doktorander.

Svenska HRM-forskarnätverket vänder sig till dig som forskar inom HRM-relaterade områden. Nätverket är öppet för både disputerade forskare och doktorander.

Som medlem i nätverket får du utskick och information kring aktuella händelser, konferenser, utlysningar, nya publikationer, nya forskningsprojekt mm. Alla medlemmar välkomna att bidra med information till utskicken.

Forskarnätverket drivs av Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet.

Finns det någon nationell eller internationell forskare som du önskar att CGHRM ska bjuda in till ett seminarium?

Maila in förslaget till oss och skriv en kort motivering till varför just den personen ska bjudas in. Eller kanske vill du själv hålla i ett seminarium?

Maila namn och motivering till föreståndarna för CGHRM här nedan under kontakt.