Göteborgs universitet
Bild
Bakgrundsfärg
Länkstig

Forskarnätverk

Svenska HRM-forskarnätverket vänder sig till dig som forskar inom HRM-relaterade områden. Nätverket är öppet för både disputerade forskare och doktorander.

Svenska HRM-forskarnätverket vänder sig till dig som forskar inom HRM-relaterade områden. Nätverket är öppet för både disputerade forskare och doktorander.

Som medlem i nätverket får du utskick och information kring aktuella händelser, konferenser, utlysningar, nya publikationer, nya forskningsprojekt mm. Alla medlemmar välkomna att bidra med information till utskicken.

Forskarnätverket drivs av Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet.