Göteborgs universitet
Bild
gbgcity
Länkstig

CGHRM och FALF anordnar: Sustainable HRM and Working-Life Practices Conference 2024

Sustainable HRM and Working-Life Practices Conference hålls den 17–19 juni 2024, i Göteborg, Sverige.

Konferensens huvudarrangörer är Centrum för Global HRM (CGHRM) och Forum för arbetslivsforskning (FALF), med stöd av andra forskningscentra inom arbetslivsområdet vid Göteborgs Universitet: AgeCap/Lexliv, SDG8 Initiativet och WE-Work & Employment

Välkommen till Sustainable HRM and Working-Life Practices Conference, en tvärvetenskaplig konferens. Konferensen är 2024 en sammanslagning av två konferenser, dels CHGRMs HRM-konferens och dels FALF-konferensen.

Konferensen utforskar förutsättningar, förhållanden och praktiker som skapar hållbara och hälsosamma arbeten och organisationer med potential att attrahera, behålla och motivera dagens och morgondagens arbetskraft. Hur kan organisationer möta krav och förväntningar från unga och samtidigt få de äldre att vilja stanna kvar med produktiva arbetsinsatser? Finns det behov nya praktiker och hur bör sådana se ut i så fall? Frågorna är många och komplexa och vi bjuder därför in forskare från olika discipliner och med olika metodologiska och teoretiska angreppssätt för att delta i denna spännande och viktiga diskussion.

Call for abstracts

Mer information kommer inom kort

Registrering och boende

Information om registrering, boendealternativ och konferensavgifter kommer att finnas tillgängliga på vår webbplats inom kort.

Kontakt

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information om konferensen, vänligen kontakta oss på [cghrmconference@gu.se] eller besök vår webbplats för kontinuerliga uppdateringar.

falflogo

  • Konferensen kommer att erbjuda både internationella och nationella spår (på engelska respektive svenska språket).
  • FALF-konferensen kommer som brukligt att dela ut pris till årets avhandling, årets uppsats och årets publikation, arrangera ett doktorandmöte och ett årsmöte och självklart erbjuds dans på kvällen!
  • Du som också vill bli medlem i FALF, vilket är brukligt när du anmäler dig till FALF-konferensen, kommer att kunna bli det även i samband med denna konferens. Du kommer också att få möjligheten att välja om du presenterar din forskning på svenska eller engelska.

FALFs hemsida hittar du här.