Göteborgs universitet
Bild
gbgcity
Länkstig

CGHRM och FALF anordnar: Sustainable HRM and Working-Life Practices Conference 2024

Sustainable HRM and Working-Life Practices Conference hålls den 17–19 juni 2024, i Göteborg, Sverige. Preliminärt program visas längre ned på denna sida. Insändningen av abstracts kan göras fram till och med den 15 mars. 

Konferensens huvudarrangörer är Centrum för Global HRM (CGHRM) och Forum för arbetslivsforskning (FALF), med stöd av andra forskningscentra inom arbetslivsområdet vid Göteborgs Universitet: AgeCap/Lexliv, SDG8 Initiativet och WE-Work & Employment

Välkommen till Sustainable HRM and Working-Life Practices Conference, en tvärvetenskaplig konferens. Konferensen är 2024 en sammanslagning av två konferenser, dels CGHRMs HRM-konferens och dels FALF-konferensen.

Konferensen utforskar förutsättningar, förhållanden och praktiker som skapar hållbara och hälsosamma arbeten och organisationer med potential att attrahera, behålla och motivera dagens och morgondagens arbetskraft. Hur kan organisationer möta krav och förväntningar från unga och samtidigt få de äldre att vilja stanna kvar med produktiva arbetsinsatser? Finns det behov nya praktiker och hur bör sådana se ut i så fall? Frågorna är många och komplexa och vi bjuder därför in forskare från olika discipliner och med olika metodologiska och teoretiska angreppssätt för att delta i denna spännande och viktiga diskussion.

Preliminary Program for Sustainable HRM and Working-Life Practices

DAY 1, June 17th

10:00 FALF PhD Pre-conference, Working Life Research (In Swedish)
10:00 CGHRM Scientific Board Meeting

11:00 Registration

12:30-13:50 Welcome + Keynote Speaker: Alex Burdorf How can we facilitate working longer in good health? 

14:00-14:45 Symposium: Brewster, Gooderham, AgeCap

14:45-15:15 Coffee Break (Fika)

15:15-16:45 Tracks/Symposium
16:55-17.25 Tracks/Symposium

18:00-22:00 Reception, Hyllan, the School Restaurant, Buffet & Rock and Blues Concert

DAY 2, June 18th

8:45-10:15 Tracks/Symposium, Wilkens

10:15-10:45 Coffee Break (Fika)

10:45-11:30 Keynote Speaker: Johannes Siegrist Professional training for sustainable work (SDG 8) – HRM, OHSM, OM

11:30-12:30 Lunch

12:30-13:15 Keynote Speaker: Celeste P.M. Wilderom  How to Become an Organization in which Substantial Learning takes place

13:30-14:30 Symposium: Martin/Holt Larsen
13:30-14.00 Award Cermony, FALF – Best PhD thesis and best published paper
14:00-14.30 Symposium: Knoll

14:30-15:00 Coffe Break (Fika)

15:00-16.00 Tracks/Symposium, Continue: Symposium Knoll
16.10-17:30 Tracks/Symposium

17:30 FALF- Annual Meeting (In Swedish)

19:00 Dinner: Clarion Draken Hotel, Järntorget

DAY 3, June 19th

8:45-10:15 Parallel Tracks, Symposium: SDG8

10:15-10:45 Coffe Break (Fika)

10:45-11:30 Keynote Speaker: Johanna Rickne Gender equality, work and labour market

11:30-12:30 Panel discussion: Sustainable HRM & Working-Life Practices

12:30 Lunch and Farewell

Det kommer att finnas goda möjligheter till social interaktion, inklusive en mottagning (måndag) där flera lokala/kollegiala band uppträder och en konferensmiddag (tisdag) på den nyligen öppnade "topp"-restaurangen, Hotel Draken. Se bilder nedan!

Hotel Draken
Draken Dining Room

Kontakt

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information om konferensen, vänligen kontakta oss på [cghrmconference@gu.se] eller besök vår webbplats för kontinuerliga uppdateringar.

falflogo

  • Konferensen kommer att erbjuda både internationella och nationella spår (på engelska respektive svenska språket).
  • FALF-konferensen kommer som brukligt att dela ut pris till årets avhandling, årets uppsats och årets publikation, arrangera ett doktorandmöte och ett årsmöte och självklart erbjuds dans på kvällen!
  • Du som också vill bli medlem i FALF, vilket är brukligt när du anmäler dig till FALF-konferensen, kommer att kunna bli det även i samband med denna konferens. Du kommer också att få möjligheten att välja om du presenterar din forskning på svenska eller engelska.

FALFs hemsida hittar du här.