Länkstig

Distribuerat ledarskap över organisations- och systemnivåer: förekomst, former och förutsättningar för attraktiva och hållbara arbeten i äldreomsorgen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 520 000
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Under de närmaste tio åren kommer medborgare i åldern 80 år och äldre (majoriteten av dem som använder äldreomsorg) att öka med 50%. Det finns en växande oro för hälso- och äldrevårdens framtid på grund av denna förväntade livslängdsökning, vilket i sin tur förväntas leda till både minskade resurser (skatteinkomster) och ett ökat behov av arbetstagare inom välfärdssektorn (SKL 2018). Sektorn lider av hög förekomst av yrkesstörningar (AFA, 2017) och ökad omsättning bland anställda samt högt antal sjukskrivningar (SCB 2017). Senare, enligt yrkesverksamma, på grund av brist på attraktiva arbetsgivare (DN 2018). Således behöver anständiga organisatoriska förbättringar mobilisera engagemang och attraktionskraft bland anställda, samtidigt som de främjar jobbens hållbarhet (SDG-mål 8).