Göteborgs universitet
Bild
Tre kugghjul som visar samarbetet partners, akademi och Centrum för global HRM

Om oss

Centrum för global HRM – en mötesplats för forskning om globala HR-frågor! Centrum för global HRM:s övergripande syfte är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.

Centrum för global HRM är ett kunskapscentrum och en mötesplats för akademiker och yrkesverksamma inom HRM med målsättningarna att:

1. Stärka svensk HRM-forskning genom bred forskarsamverkan lokalt, nationellt och globalt.

2. Vara en kunskapsbank kring frågor om HRM, såväl lokalt, nationellt som globalt.

3. Initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor.

4. Genom forskning och utveckling av kunskap om ledning av personal bidra till att främja god personalpolitik i svenska företag och organisationer.

5. Nyttiggöra forskningens resultat vilket främjar en balanserad och hållbar utveckling av arbetslivet, lokalt, nationellt och globalt.

Centrum för global HRMs aktiviteter 

 • Seminarier och workshops
  CGHRM arrangerar en rad seminarier på HRM-relevanta teman varje år. Seminarierna har kommit att bli mycket populära bland forskare och yrkesverksamma inom HRM och utgör en mötesplats för HRM-frågor för akademi, näringsliv och offentliga organisationer.
 • Internationell tvärvetenskaplig konferens om HRM
  CGHRM stod värd för andra omgången av sin internationella konferens i Göteborg 3-5 april 2019. Nästa konferens planeras äga rum 2021.
 • Sveriges första HRM-professur
  Under hösten 2019 blev Stefan Tengblad Sveriges första professor i HRM. Stefan kommer att vara verksam vid CGHRM och bland annat arbeta för att utveckla centrumets forskningsmiljö.
 • Planeringsbidrag
  Centrum för global HRM utlyser planeringsbidrag med syfte att skapa förutsättningar för forskare att utveckla ansökningar till de större svenska forskningsråden såsom Vetenskapsrådet, Vinnova och Forte, samt till EU-projekt. Forskare som beviljas Centrum för global HRMs planeringsbidrag förväntas delta på seminarier och workshops för att bidra till nyttiggörandet.
 • Samverkansdoktorander
  Möjligheter för samverkansdoktorander ses över inför att framöver ytterligare kunna främja forskningsfältet HRM samt öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Initiativtagare till CGHRM

Följande organisationer och personer har särskilt arbetat för att bilda CGHRM.

Vetenskapliga organisationer

Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

 • Ola Bergström
 • Freddy Hällstén
 • Per Thilander

Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

 • Jan Carle
 • Linda Corin
 • Kristina Håkansson
 • Annika Härenstam
 • Ylva Ulfsdotter Eriksson

Externa relationer, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

 • Ingela Palmgren

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

 • Magnus Breidne
 • Gunn Johansson
 • Hampus Lindh
 • Kjell Svensson
 • Torgny Wännström

Offentliga organisationer

Västra Götalandsregionen (VGR), Hälsan och Stressmedicin

 • Gunnar Ahlborg

Personer och privata organisationer

 • Zorica Bodiroza, Sveriges HR-förening
 • Peter Elmfeldt, SKF
 • Annica Fornäs, HR Performance Sweden AB
 • Cecilia Hallengren, AstraZeneca
 • Petra Stergel, PwC
 • Kjell Svensson, f.d. personaldirektör, AB Volvo
 • Marianne Zingmark, AB Volvo