Göteborgs universitet
Länkstig

Använd vår forskning!

Under denna flik vill vi att organisationer, genom HR, på ett enkelt sätt ska kunna ta tillvara och använda forskningsresultat. De resultat som presenteras här har en direkt nytta för HR. Det är vår förhoppning att verktygen kan stärka evidensbaserade HRM-praktiker.

Vi kommer att lägga till områden efterhand. Du ser våra områden i vänsterfliken på denna sida.

Kontaktpersoner anges vid varje område.