Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation

Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM) är ett samarbete mellan två fakulteter och två institutioner på Göteborgs universitet: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan och Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten. Företagsekonomiska institutionen är värdinstitution.

Organisation

Centrumet styrs av en styrgrupp, men har också två rådgivande organ där det ena består av partners från näringsliv och offentlig verksamhet, och det andra av forskare. Centrum för global HRMs verksamhet bedrivs i nära dialog med dessa, där det förstnämnda organet står för praktisk relevans och det andra för vetenskaplig kvalitet.

Styrgrupp

Centrum för global HRMs styrgrupp består av:

  • Lotta Dellve, Ordförande, Professor, Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap
  • Kajsa Lindberg, Professor, Vice prefekt, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan
  • Monica Andersson Bäck, Föreståndare CGHRM, Fil dr,  Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap
  • Freddy Hällstén, Föreståndare CGHRM, Fil dr, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan
  • Per Thilander, vice ordförande, Fil dr, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan
  • Karin Allard, Fil dr, Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Stefan Tengblad, Professor HRM, Företagsekonomiska institutionen

Det finns även två referensgrupper kopplade till Centrum för global HRM: ett partnerråd (advisory board) och ett vetenskapligt råd (scientific board).

Partnerråd - Advisory Board

Advisory board bidrar med ett tydligt företags-/organisationsperspektiv på centrumets verksamhet och består av representanter från centrets partnerorganisationer - från näringsliv och offentliga organisationer. Centrum för global HRMs verksamhet bedrivs i nära dialog med dessa, där advisory board står för den praktiska relevans, bland annat genom att föreslå strategiska utvecklingsområden och prioriterade forskningsområden.

Ordförande för Advisory Board, Marina Olsson, HR-direktör, Västra Götalandsregionen.
Maria Rosenkrantz Sundemo, Volvo Group, är vice ordförande.

Vetenskapligt råd - Scientific board

Scientific board bidrar med att säkerställa akademisk kvalitet, genom att stå för ett vetenskapligt perspektiv på centrets verksamhet samt att agera rådgivande kring centrumets utveckling.

Scientific board består av: