Göteborgs universitet
Bild
Bild på personer i grupp
Länkstig

Samverkan

Samverkan med omgivande samhälle är ett av CGHRM:s centrala uppdrag. Samverkan sker framför allt i relation till våra partners, men också till en bredare del av samhället samt i relation till andra universitet och högskolor. Nedan visas en sammanställning av vår samverkan med olika parter.

CGHRM:s verksamhet utgår från ett intresse att samverka mellan akademi och arbetsliv. Därför utgör såväl forskare som professionella HRM-aktörer väsentliga målgrupper. Forskare kan inkludera allt från professorer till doktorander inom främst samhällsvetenskapliga ämnen, t ex sociologi, arbetsvetenskap, psykologi, pedagogik och företagsekonomi. Men även andra forskare kan vara intressanta för centrat i den mån de har intresse för HRM-relaterade frågor.  

Målgrupp

Professionella aktörer inom HRM är vår huvudsakliga målgrupp, vilka nås genom såväl öppna aktiviteter som mer specifika arrangemang för våra partners. De öppna aktiviteterna utgörs främst av seminarier som presenterar pågående eller slutförd forskning och där inbjudningar finns på vår hemsida, LinkedIn samt skickas ut till de som ingår i nätverket.

Arrangemang med samarbetspartners innefattar framför allt möten med Advisory Board där olika forskningsteman diskuteras i dialog med representanter från partners, men även partnerexklusiva dialogforum om aktuell forskning. 

Samverkan sker också med andra universitet och centrumbildningar, främst Stockholms universitet (Hub Stockholm) och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) vid Göteborgs universitet. Kontakter har också tagits med Linköpings universitet (HELIX). Ytterligare kontakter byggs upp med andra universitet via vår forskningsseminarieserie som lockar forskare från hela landet.  

Intresseorganisationer utgörs främst av Sveriges HR-förening och nätverket HR-Sverige, där den förstnämnda var med och grundade CGHRM.