Göteborgs universitet
Bild
Seminarium
Foto: Luis Quintero
Länkstig

Tidigare seminarier

Centrum för global HRM har en aktiv seminarieverksamhet. Här kan du ta del av tidigare seminarier.

2024

2024-04-25 Att bygga en robust samarbetskultur – Metodik och erfarenheter med Thomas Jordan

2024-03-20 CGHRM/CFR Seminarium: Sjukfrånvarons utveckling och påverkansfaktorer i dagligvaruhandel

2024-01-26 HR-föreningen/CGHRM webinar: Om senaste cranetrapporten "I den bästa av världar? Om organisering av HR/HRM i Sverige"

2023

2023-11-09 CGHRM Seminarium om Specialistofficerare och Försvarsmaktens befälssystem

2023-10-04 OktobeHR-fest om Komptensförsörjning

Film från årets OktobeHR-fest finns här fram tills 1 nov 2023. Film från oktobeHR-fest

2023-08-29 Webinarium om HR-transformation "How hard can it be?"

2023-02-21 Tillförlitlig styrning och organisering av välfärd. Hur bör välfärden styras och organiseras i framtiden?

Under de senaste årtiondena har styrningen och organiseringen av vård, skola och omsorg blivit allt mer omdebatterad. Tillitsdelegationen från år 2016 sågs som en lösning på en välfärd som hade blivit för central- och regelstyrd, där de som jobbade i välfärden hade blivit fråntagna sitt handlingsutrymme och fått begränsa sitt yrkesutövande. Idén om tillitsbaserad ledning och styrning har sedan dess satt avtryck i den offentliga sektorn. Men är det verkligen bristande tillit som är problemet i välfärden? Och löses dessa problem med tillitsbaserat ledarskap som det nu utövas inom offentlig sektor? På det här seminariet diskuterade Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap, och Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, dessa frågor.

2023-01-25 Inför 2023 års avtalsrörelse

Svensk industri står inför en ovanligt osäker situation, med både tilltagande och ihållande inflation, stigande räntor och risk för lågkonjunktur och i värsta fall stagflation. Vad innebär det för den nu pågående avtalsrörelsen? Medverkande Ola Bergström.

2022

2022-12-07 Kompetensförsörjning –möjligheter och hot idag och inför framtiden

Kompetensförsörjning har blivit det allt större överskuggande problemet för många svenska företag och offentliga organisationer. Att få tag i rätt personer med passande kompetens eller att vidareutveckla befintlig personal för att kunna möta framtiden krav är en utmaning för HR-funktioner och chefer. Medverkande: Andreas Wallo, Martin Henning, Katharina Mulec och Martin Andersson

2022-11-07 Att bygga företagskultur i globala verksamheter - föreläsning med Kjell Svenssson

Organisationskultur är en viktig framgångsfaktor men den kan varken kopieras eller köpas. I föredraget diskuterar Kjell Svensson betydelsen av engagemang, lyhördhet och styrning för att inte bara upprätthålla utan även utveckla kulturen.

Du hitttar inspelningen via denna länk till YouTube
 

2022-04-04: Hur står sig HR i Sverige under pandemin? En presentation av resultat från den internationella Cranet-studien.

CGHRMs representerar Sverige i en stor internationell enkät inom ramen för det s.k. Cranet-nätverket, vilket är ett internationellt HR-nätverk med forskare från mer än 40 länder. Resultatet från enkäten 2021 presenterades som bland annat visa på hur HR-rollen och HR-arbetet utvecklas i olika länder och ger stora möjligheter till jämförelser för såväl forskare som praktiker.

Medverkande: Stefan Tengblad, Professor i HRM, tillsammans med CGHRMs föreståndare Monica Andersson Bäck 

Du hittar inspelningen via denna länk till GU play

2022-02-08: Nätmobbning och digitala kränkningar – ett nytt fenomen i arbetslivet

Föredrag och diskussion med fil. dr. Rebecka Cowen Forssell som tilldelades Årets HR-forskningspris 2020 för sin avhandling ”Cyberbullying transformation of working life and its boundaries." 

Du hittar inspelningen via denna länk till GU Play 

2021

2021-12-01: Hemvändarna efter utlandstjänstgöring – hur tar vi tillvara kompetensen?

Seminariet utgår från Gunnar Eliassons nya bok "Sverige och den globala marknaden för kompetens: hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare".

Videoinspelning är under bearbetning och kommer att publiceras snart!

2021-10-19: HR/People Analytics – possibilities and challenges 

HR-/People Analytics handlar om hur företag och offentliga organisationer introducerar datadrivna & digitala metoder, verktyg och arbetssätt för att förbättra beslutsfattande inom HR-området. 

Medverkande forskare var Jeremias Adams-Prassl, Oxford University; Pauli Dahlbom och Noora Siikanen, Jyväskylä UniversityBertil Rolandsson, University of Gothenburg. 

En kort video med Professor Adams-Prassl kan du hitta via denna länk.

2021-09-13: Business as usual? Konfliktpotential och strategier för en robust samarbetskultur efter pandemin

Ett interaktivt seminarium där deltagarna interagerade med andra i diskussion kring strategier för en robust samarbetskultur efter Covid-19 pandemin. Vilka konflikter kan tänkas uppstå och vad för lärdomar finns att hämta från tiden av restriktioner? 

Medverkande: Thomas Jordan, ekonomie doktor i ekonomisk geografi, docent i kulturgeografi samt universitetslektor i arbetsvetenskap. 

2021-06-03: Öppet seminarium – Den svåra omställningen: Efterspelet efter LAS-utredningen 

Centrum för global HRM tillsammans med Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) bjöd in till ett webbinarium på temat Efterspelet kring LAS-utredningen: Hur blir det med omställning och kompetensförsörjning i framtiden?

Medverkande

Ola Bergström, professor i företagsekonomi med omställning på arbetsmarknaden som specialitet, Göteborgs universitet, Caroline Söder, VD för TSL, Trygghetsfonden för de 2 miljoner anställda vars arbetsgivare har ett kollektivavtal med ett LO-förbund & Mikael Hansson, docent i arbetsrätt, Uppsala universitet

2021-05-19: Öppet seminarium: Innovativ arbetsmiljö

CGHRM i samarbete med Stockholm Universitet, Hub Stockholm, bjuder in till samtal om bland annat framtidens arbetsplatser, arbetsmiljöutbildning för friska arbetsplatser, återhämtning och stärkta resurser samt återhämtning på arbetstid.

Medverkande: Susanna Toivanen - professor i sociologi och arbetslivsforskare

Caroline Forssbaeck - utvecklingsledare folkhälsa, Göteborgs Stad & Elisabet Palmér - hälso- och arbetsmiljöstrateg, Göteborgs Stad

Lina Ejlertsson, doktor i folkhälsovetenskap.

Du hittar inspelningen via denna länk till GU Play 
 

2021-04-21: Öppet bokseminarium: Chefskap, ledarskap och medarbetarskap

CGHRM bjöd in författarna Stefan Tengblad och Ulla Eriksson-Zetterquist till diskussion om en nyutgiven bok som diskuterar begreppen Chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Under seminariet kommer författarna att diskuteras dessa tre begrepp i relation till många andra viktiga begrepp i dagens arbetsliv såsom digitalisering, mångfald, flexibilisering, samverkan, makt, ansvar, förändring och hållbarhet.

Du hittar inspelningen via denna länk till GU Play

2021-03-15: Open seminar: Employer Branding

Employer Branding has become an increasingly important topic for private and public sector organizations as it plays into aspects of talent management and engagement within organizations. This seminar will focus on how to manage Employer Branding from the perspective of Essity Hygiene and Health as well as present a research perspective on Employer Branding and its Impact on Strategic HRM and Corporate Reputations.

Medverkande:  Åsa Gidsäter Roos, HR Director Nordic & Baltics, Essity & Professor Graeme Martin, CGHRM Scientific Board, University of Dundee 

Du hittar inspelningen via denna länk till GU Play
 

2021-02-24: Öppet seminarium: HR-transformation på svenska – Om organisering av HR-arbete

Några år in på 2000-talet började många svenska organisationer förändra sin HR-funktion utifrån konceptet HR Transformation. Standardisering och ”shared service” skulle göra personalarbetet mer effektivt och strategiskt. Boken HR-transformation på svenska har nyligen kommit ut i en reviderad upplaga, med nya avsnitt om de förändringar som skett på senare år. CGHRM bjuder in författarna för att diskutera konceptets ställning idag, vad som förändrats och hur de ser på framtida organisering av HR-arbete.

Medverkande: Anders Boglind - Sociolog, forskare och fd. lärare vid Sociologiska institutionen och Handelshögskolan i Göteborg, Freddy Hällstén - Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg & Per Thilander – Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg.

Du hittar inspelningen via denna länk till GU Play

2020

2020-11-17: HRM i mindre företag 

Seminariet fokuserade på hur medarbetare och företagsledare upplever det att arbeta i ett SME (small and medium‐sized enterprises) samt hur de upplever vanligt förekommande HRM-praktiker som rekrytering, utbildning, informationsdelning, involvering, feedback och kompensation. Jonas Fasth forskar och undervisar på Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och tillhör sektionen Management & Organisation vid Företagsekonomiska institutionen. Du hittar enkätstudien via denna länk. 

Du hittar inspelning via denna länk till GU Play

2020-10-21: Bokseminarium: Personalvetenskapliga perspektiv på HR-organisering

Att organisera organisationer är en självklarhet och det finns mycket forskning om olika organiseringsmodeller men hur organiserar man HR-funktioner? Online-seminarium om HR-chefers erfarenheter av organisering av HR med författarna, Per Thilander, forskare och lärare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Lena Sköld Hultberg, HR-direktör Migrationsverket. Boken kan du hitta här.

Du hittar inspelningen via denna länk till GU Play

2020-09-16: Strategier för gränssättning och återhämtning vid distansarbeten och andra arbetsförhållanden. 

Online-seminarium med Lotta Dellve, professor vid Göteborgs Universitet (GU) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Kristina Palm, forskare vid Karolinska Institutet (KI), Karlstad Universitet (KAU) och docent och lektor vid KTH. 

Du hittar inspelningen via denna länk till GU Play

2019

2019-11-26 Seminarium: Managing an intercultural workplace

2019-10-17 Meeting Point HR: Robotics and Agile Organizing. I samarbete med Handelshögskolans Partnerprogram.

  • Digital transformation – a research perspective on implications for business and HR, Dina Koutsikouri, fil. dr., Göteborgs universitet
  • The Future of Work: How Technology Changes Industry and HR, Milan Wolffgramm, doktorand, och Stephan Corporaal, professor, Saxion University
  • Digitalization and the complexity of utilizing technology – design and ethical challenges, Peter Ljungstrand, fil. dr., Research Institutes of Sweden (RISE)
  • Robotics & Agile @ Volvo Cars HR, Erfan Makhsos, Automation Manager PX Intelligent Process Automation, och Johan Blad, Senior Leader Global People Strategy & Engagement, Volvo Cars

2019-09-11 Bokseminarium: "Digitalisering och styrning". 

2019-05-15 Seminarium: Lönesättning och jämställda löner. I samarbete med Centrum för arbete och sysselsättning (WE).

2019-03-20 Seminarium: Gig- och plattformsekonomi. I samarbete med Centrum för arbete och sysselsättning (WE).

2019-01-29 Frukostseminarium: HR och innovation

2018

2018-11-06 Seminarium: Framtidens industriarbete

2018-10-30 Bokseminarium: ”Att leda i en komplex organisation”, Lunds universitet

2018-09-27 Frukostseminarium: Stressrelaterad ohälsa

2018-06-01 Bokseminarium: ”Att leda i en komplex organisation”, Göteborg

2018-04-25 Frukostseminarium: Policy is not enough: The influence of the gendered workplace on fathers' use of parental leave in Sweden.

2018-04-19 Seminarium: Jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet. Samarbete med Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE), vid Göteborgs universitet.

2018-03-15 Frukostseminarium: Expertfunktioner

2018-02-27 Forskarseminarium: Medarbetardriven innovation. Forskare: Anna Fogelberg Eriksson

2018-01-31 Seminarium: Sustainable HR.

2017

2017-11-28 Seminarium: Flexibilitet och arbetstid. Samarbete med Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE), vid Göteborgs universitet.

2017-11-15 Seminarium: Flexibla kontor, Malmö

2017-11-08 Seminarium: Delat ledarskap med eget mandat. Att organisera för lärprocesser, samarbete och delaktighet, Stockholms universitet

2017-09-22 Frukostseminarium: Creating and maintaining corporate reputations through people Is there a Bigger and Better future for Employer Branding?

2017-09-20 Forskarseminarium: Elite professional and organizational identity construction in healthcare: Implications for management theory and practice in the professions. Forskare: Professor Graeme Martin, University of Dundee, UK.

2017-05-23 Frukostseminarium: Flexibla kontor, Göteborg

2017-05-05 Forskarseminarium: Upplevd anställningsotrygghet: Hur uppstår anställningsotrygghet, vilka är konsekvenserna, och vad kan man göra för att mildra dessa? Forskare: Fil. Dr Lena Låstad

2017-03-03 Forskarseminarium: Research aspects of an ageing workforce. Samarbete med LEXLIV – Ett centrum för ålder och arbete vid Göteborgs universitet. Forskare: Prof. Dr. Victoria Büsch.

2017-02-07 Frukostseminarium: Flexibilitet för vem?

2017-01-26 Seminarium: Talent management. Fokus: Unga.

2017-01-25 Seminarium: Möten och möteskulturer, Lunds universitet.

2016

2016-11-03 Bokseminarium om årets HR-bok: "Konflikthantering i arbetslivet - Förstå, hantera, förebygg" av Thomas Jordan

2016-09-27 Seminarium: Åldrande i arbetslivet

2016-05-02 Seminarium: Mångfald i arbetslivet – utmaningar för individer och organisationer.

2016-02-25 Seminarium: Digitalisering och HRM – möjligheter och utmaningar ur ett framtidsperspektiv.