Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarseminarier

Syftet med forskarseminarierna är att ge forskare en arena för att mötas, presentera och diskutera spännande HRM-relevant forskning.

Centrum för global HRM står som värd för en seminarieserie som riktar sig till forskare inom human resource management/development. Syftet med forskarseminarierna är att ge forskare en arena för att mötas, presentera och diskutera spännande HRM-relevant forskning. Vi hoppas att med seminarieserien kunna bidra till att utveckla forskarnätverk, samarbeten och nya forskningsidéer. Till varje seminarium bjuds en nationell eller internationell forskare in för att presentera sin forskning.

Bild
Forskningsseminarium med Graeme Martin
Foto: Sofia Nyström

Föreslå vem som ska bjudas in till seminarierna!

Finns det någon nationell eller internationell forskare som du önskar att Centrum för global HRM ska bjuda in till ett seminarium? Maila in förslaget till oss och skriv en kort motivering till varför just den personen ska bjudas in. Kanske vill du själv hålla i ett seminarium? Maila namn och motivering till en av våra föreståndare!

Centrum för global HRM står för den inbjudna forskarens rese- och logikostnader.

Vill du föreslå forskare?

Mejla ditt förslag till någon av våra föreståndare.