Göteborgs universitet
Bild
dator

Cranet

CGHRM ansvarar för den svenska delen i den internationella Cranet-studien. Under 2021/2022 genomfördes den senaste undersökningen.

Vad är Cranet?

Cranetundersökningen är världens största och mest etablerade vetenskapliga undersökning inom HRM-området. Undersökningen genomfördes första gången 1989 och i den senaste datainsamlingen från 2021-2022 medverkar 38 länder från fem kontinenter.

CGHRM är svensk partner i undersökningen och hittills har två rapporter som redogör för de svenska resultaten i Cranet-undersökningen publiceras, vilka kan laddas ned här (längre ner på sidan).

  • I den första rapporten, Rustade för framtiden?, presenteras resultat med koppling till kompetensförsörjning, det vill säga resultat kring rekrytering, urval, utbildning, utveckling och prestationsbedömning.
  • I den andra rapporten, I den bästa av världar?, presenteras resultat med koppling till HR-organisering. Rapporten inkluderar områden som HR-täthet, HR-strategiskt arbete, förekomst av outsourcing, karriär inom HR-området och relationen mellan HR och linjeorganisationen.

Ytterligare rapporter är planerade att utkomma under 2024.

Vi hoppas att ni finner rapporterna givande!

 

Resultaten från undersökningen utvärderas just nu. Mer information om detta kommer löpande.