Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
dator

Cranet

”Cranet-studien tar fram angelägen kunskap om hur HR-området och HR-professionen utvecklas i Sverige och i världen. Därför är din medverkan i studien mycket värdefull.” Lena Bjurner, generalsekreterare, Sveriges HR-förening

Vad är Cranet?

Cranet är världens största forskningsenkät om HR- och personalfrågor. Den genomförs i mer än 40 länder världen över ungefär vart femte år. Resultaten av enkäten används för forskning om personalarbete och human resource management (HRM) och dess utveckling såväl nationellt som internationellt.

Vem ansvarar för enkäten?

Centrum för global human resource management, CGHRM, står för Cranet-studien i Sverige. CGHRM är en centrumbildning inom Göteborgs universitet, som samverkar med företag och andra organisationer i hela landet. CGHRM:s advisory board står bakom enkäten.

Kantar Sifo står för insamlingen av data via utsänd enkät på papper eller digitalt.

Vem riktar sig enkäten till?

Enkäten riktar sig till HR-/personalchefer eller motsvarande i privata och offentliga orga­­ni­sationer med fler än 200 anställda. ”Motsvarande” kan här stå för VD, administrativ chef eller annan person som enligt registeruppgifter är den högst ansvariga för HR-/personalfrågor i din organisation. Om du anser att någon annan har denna funk­tion, var vänlig och skicka vidare till den det berör.

Vad handlar enkäten om?

Enkäten berör områden som HR-arbetet i organisationen, rekrytering och bemanning, personalutveckling, löner och förmåner samt relationer och kommunikation med de anställda. I år undersöks även hur pandemin påverkar HR-arbetet.

Resultaten från den svenska undersök­ningen kommer att tillgängliggöras på vår webbplats och kommuniceras på konferenser, tidningsartiklar och sociala media så snart data samlats in och bearbetats.

Hur hanteras insamlad information?

Insamlingen av enkätsvar sköts av Kantar Sifo genom pappersenkäter eller digitalt. Du svarar anonymt och svaren behandlas konfidentiellt och presenteras i form av tabeller och översiktliga analyser. Enskilda svar eller organisationer kommer inte att kunna identifieras. Enkätsvar, såväl på papper som digitala, förstörs så snart svaren är inlagda i datafil.

Har du praktiska frågor om datainsamlingen så kontakta gärna Kantar Sifo på tel 020 252527 eller på postalsupport@tns-sifo.se och nämn att det gäller en undersökning för Göteborgs universitet.

 

För mer information vänligen kontakta någon av CGHRM:s föreståndare:

Freddy Hällstén                                      Monica Andersson Bäck

freddy.hallsten@gu.se                          monica.andersson.back@gu.se

Video (3:54)
Varför Cranet-enkäten? 5 minuter med Stefan Tengblad